Our Recent Posts

Změna - Pramen Poznání


Po mnoha dnech, kdy se udály v našich životech velké změny, a my byli vrženi do oblastí poznání, kde běžný smrtelník nemá vstup povolen, se u nás projevovaly a projevují i sekundární neboli vedlejší symptomy této změny. Jednou jste vržení do sfér bytí, kde jen málokomu se povede vyšplhat po stromě dimenzionálního vlákna jenž je stonkem rostliny od Otce Zdroje, která všechno propojuje a tvoří jakési zadní vrátka. Ovšem ve zdejší životní pouti to má na nás vliv v tom smyslu, že nejen po takovém výletu nás zdejší kolektivní vědomí a povaha energie zhoupne do opravdu pro nás už nízkých vibrací a my se pak musíme velmi efektivně uzemňovat, ale na druhou stranu zde ukotvujeme to, co z těch sfér přinášíme jako poznání či dary. Vše se děje velmi automatickým procesem, u kterého jsou nám nápomocny bytosti seslané radou mistrů či samotným zdrojem. Podílí se na tomto mnoho sfér bytí a ne vždy jde vše, jak by všem bylo přáním. Působí zde i anti-síly, které tento proces mají snahu blokovat. Nemnohde se jejich pomocníci rekrutují z prostředí, kde bychom to nečekali. Nechceme ukazovat na konkrétní oblasti či dokonce jednotlivce, ale je třeba být obezřetný zejména v oblastech, kde každý hledá světlo či pomoc v životních situacích a očekává tam podání pomocné ruky či pohlazení na duši.

Přátelé drazí toto je ale cesta, která většinu učiní nesvobodnou bytostí ještě více nešťastnou, nežli jste ve svých životních lekcích, které Vás k takovým „pomocníkům“ zavedou. Tak jak pokračuje proces, jenž máte za úkol zde plnit, tak se mění i naše vnímání toho co se v našich životech událo a kde nás to zavedlo. Když spontánně byl zažehnut v nás tento projekt, tak na počátku to bylo pro nás velmi překvapivé a díky zabřednutí ve zdejších závojích nepoznání, kdy jste spíše biologickým robotem s naprogramovaným příběhem a posouváte se životem jasně nalinkovaným způsobem zdejším prostředím a svými plánovanými mini-lekcemi, aby to nebylo zas tak nudné je procitnutí a pochopení toho co Vám bylo doposud skryto velmi náročným procesem.

A tak, jak se Vám po skocích navyšuje energie, vibrace, pomocníci Vám přináší poznání, co je potřebné, abyste šli správným směrem. Ale při tom Vám dávají prostor na rozhodnutí a pauzy na vydechnutí a Vy se pomaličku začínáte orientovat v nekonečné velkoleposti díla Otce Zdroje a jste opět a neustále překvapování jeho majestátnosti a nepopsatelností díla. Díla tak mocného, že vaše existence v něm Vám připadá jako nepatrný stín fotonu, jenž září někde ve Vás, nebo spíše někde mimo Vás a Vy jste ničím. Zároveň jsou chvíle při plnění úkolu, kdy vnímáte svoji důležitost tohoto procesu a ten kdo by neměl zvládnuté ego a nebyl v harmonii středu, by lehce zpychnul a sešel z cesty pokory.

A tak když v počátku byl zvolen název pro prezentaci našeho pohledu na pravdu s cílem tak trochu provokovat zdejší zavedené prostředí a zjistit v jaké kvalitě se nachází, již došel do vibračního bodu, kdy je jeho účel již nepotřebný.

Zjištěním jak je zdejší povědomí roztříštěno mezi vybrané střípky toho, co jest. Jak se všichni snaží býti nad věcí a přitom sotva mají povědomí o pár nevýznamných aspektech všehomíra, toho jak Ti, jenž tady tvoří v pokoře jsou těmi, co stojí ve falešném světle svého ega zadupávání do sféry temného bytí. Je načase změnit náš vibrační vzorec ve prospěch harmonizace a uklidnění zdejšího bytí.

Nový vzorec vibrační aktivity SG je nyní více dostředný, více se soustředí na prosvětlení a prolnutí sfér bytí, které jsou mimo rámec pochopení zdejšího paradigmatu a bude se projevovat v aktivaci těch, jenž jsou pokornými posly Otce Zdroje. Nový název zrcadlí tuto energii a zdrojový kód byl již přepsán. Přátelé, kdo jste neztratili víru v to, co jste a co vše spolu tvoříme zde nebo kdekoliv jinde v univerzu, slyšte změny. A Ti, co zde chcete pobývat v nevědomém či zmanipulovaném bytí, buďte tak, jak Vám vyhovuje! Ale snaha o konání proti síle SG bude náležitě korigována a chránění budou Ti, jenž nesou poznání, ne Ti co stojí na místě. SG

Takto jest nový název PRAMEN POZNÁNÍ plně aktivován! Nechť přináší poznání všem, kdo dychtí po vědění a je ochoten propojit to, co nyní nepropojitelné zdá se. Nechť mají světlo poznání okolo sebe Ti, co strhnou závoje nevědění, zapomnění a těch co se vytrhnou ze spárů těch, co učinili je závislými na jejich vůli.

"Nechť stane se, nechť děje se! Amen"

Já Zdroj

42 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."