Our Recent Posts

Zápisky Plejáďana 4.

Plejáďan o Lemurianech


Dnes s Vámi chci probrat záležitosti okolo našeho příchodu zde a ovlivnění zdejšího vývoje, který Vy nazýváte zásah „shora“. Takže jak jistě víte z mých předešlých poznámek, je Vám zřejmé, že zde na zemi máme velký podíl na jejím utváření. Nejste první a ani zřejmě poslední linii, která zde pobývá. Již dříve zde pobývaly před námi civilizace, jenž zde chránily jiné linie vývoje. Ano jsou to opravdu prehistorické pro Vás doby, nicméně jsou uchovány v energii země a otisk je ve Vás, jako velmi nezřetelná ozvěna těchto dob. Já bych se rád rozvyprávěl o době, kdy zde proběhlo vysazení onoho genomu, co zapříčinil vývoj a rozvoj "lemurianské" epochy.


Tak začnu tím, kdo byli Lemuriané. Tak jak jsem psal již o naší planetě, je specifická našimi vazbami na energie vytvářené krystaly. Pár z těchto krystalů jsme umístili kdysi dávno i zde na zemi, abychom vytvořili vhodná energetická místa pro naše další zásahy. Ptáš se, jestli tohle není proti tomu, co píše ta Vaše svatá kniha. Musím se pousmát nad tím, co jste byli schopni v ní zapsat ale zároveň vypustit z celkového obrazu, jenž tato kniha má údajně zachycovat. A je jedno jak to přívrženci okolo této knihy vnímají. Z našeho pohledu je tato kniha určitě užitečná, ale na druhou stranu velmi nekomplexní. Proto je tedy utvářená v tomto čase kniha nová, jenž bude odrážet detailněji a v širším záběru to, o co se snaží ta současná.


Ale vraťme se k "lemurianskému" období zde na zemi. Předně tato civilizace vznikla na místě okolo našeho krystalu, který nám umožnil ovlivňování a pomoc této skupině. Tehdy jich po zemi pobývalo mnoho a některé byly napojeny na jiné „ochránce“. Na začátku bylo pro nás výhodné, že tato oblast byla poměrně izolovaná od okolních skupin. Tak jsme provedli ve skupině bytostí člověka s čistým záznamem vložení do energetických struktur informační sekvence, jenž reagovala na úrovni prvotních části, co vytváří Vaši fyzickou podobu-čili DNA. Popsal bych to jako bychom skrze energetickou bránu, jenž chrání strukturu DNA, vložili onu sekvenci jenž aktivuje určité části v genomu, které se Vám v současnosti jeví jako nepotřebné a neuspořádané části. Pak nic nebrání přepisu dalších buněk ovlivněných touto změnou matrice. Takto jsme ovlivnili do budoucna vývoj ve prospěch posílení vnímání energii proudících z krystalických struktur země i našich krystalů, které pak sloužily i pro přímou komunikaci Lemurianů s námi. Rovněž šlo o vytvoření brány, kterou jsme mohli vstoupit vědomím do této civilizace. Tato skupina se začala velmi rychle adaptovat na tyto nové námi vložené informace a byli připravení na náš příchod.


Pak stačilo do krystalu, který tam byl vložen, zapsat naše matrice. A naše vědomí se mohlo přímo napojit na vybrané členy této komunity. Vybrali jsme mezi sebou dobrovolníky, kteří se rozhodli převézt své podstaty do zrození mezi lemuriany.

A jak tento proces probíhá? Nuže vybraní z nás jsou v našich chrámech pomocí portálu přeneseni do meziprostorové matrice. Na tuto matrici je vytvořena i kopie záznamů a uložená v krystalu. Tato matrice je fyzicky pomocí zápisu v onom krystalu přenesena na zemi a ukotvená a zapojená do její energetické struktury. Takto se můžeme pak zapojit do života mezi Vámi. Je to proces, jenž používají i jiné civilizace, ale mají technologie založené ne na krystalech, ale používají spíše umělé technologické konvertory.


Jak tedy Lemuriané žili?

Tak věz, že byli velmi spjati s přírodou a zejména jejich schopnost cítit a vnímat energie byla na vysoké úrovni. Rovněž co se týče napojení na telepatické obrazy, které mezi sebou sdíleli, bylo jejich propojení úctyhodné. Jejich civilizace se omezovala na život v komunitě, které vládl vždy volený „král“. Nebyl volený tak jako u Vás. Ale tak, že byl vybrán ten, kdo byl k tomu zrozen. Oni byli schopni toto vyčíst z jeho energií a respektovali toto do dob úpadku, kdy jiná civilizace, jenž měla za sebou v pozadí jiné „síly“, započala navštěvovat jejich svět. Tímto navázáním kontaktu došlo ke zkřížení energii i vlastností promítajících se v nich naší úpravou DNA. Tohle vedlo k úpadku, neboť oni byli nastavení velmi manipulátorsky. A bylo to účelové ovlivňování ve prospěch těch, co touhle manipulaci do nich vložili a schovávali se. Jejich motivací bylo zabrání této pomyslné oázy a technologie, která je zajímala. Jejich pohled na člověka byl diametrálně odlišný od toho našeho. Oni jej vnímali jako nižšího tvora, kterého je dobré upravit k tomu, co jim bude prospěšné. Jak započalo upadat lemurianské společenství, museli jsme bohužel tento projekt pomocí řízené regulace završit odsunem těch z nás, kdo byl zde jako vyslanec. Pár z nás se rozhodlo zde zůstat a pomáhat v transportu Lemurianů do nových domovin, které byly ale již bez našeho přímého vlivu skrze krystaly. Tak se zbytky Lemurianů promícháním s jinými rozptýlili a pomohli mnohým ve vývoji.


Můj život Lemuriana

Narodil jsem se do šamanské linie, která byla velmi vážená, neboť z této linie vycházely ti, co tento národ vedli, neboť byli nejblíže nám. Takže porod proběhl velmi pozemsky, neboli tak, jak je pro Vaší rasu typické. Jen s tím rozdílem, že mé vědomí se připojilo v určitém momentu k vědomí člověka. Já nechci, aby to vyznělo, že se povyšuji. Ale já tam byl jako vyšší vědomí onoho Lemuriana a jako jeho vnitřní hlas mu radil a vedl jej tak, aby vše probíhalo v souladu s nastaveným směřováním této civilizace. Časem naše vědomí spolu splyne a já se vlastně stanu oním vědomím co tohoto Lemuriana tvoří se vším všudy. Jmenoval se LATAJOS a byl prvorozeným v této rodině.


Jako dítě jsem pozoroval nádherné energie linoucí se z jejich chrámových kamenů, jenž byly součástí příbytku. Příbytek si představte jako budovu z kamení a uprostřed je speciální podstavec na kterém je umístěna soustava krystalů, jenž tento prostor propojuje s energií země. A podle jejich rozmístění mí rodiče uměli ovlivňovat vyzařování, a tyto energie byly pak využívány k různým účelům. Například jsem viděl, jak má maminka mi vždy před spaním do postýlky vkládala dva krystaly. Jeden takové namodralé barvy a druhý růžové. A u toho mi říkala, že budu mít díky nim okolo sebe ochranu během spánku. Ano i tak skutečně bylo, jelikož tyto dva krystaly vytvářely zvláštní energetický obal v prostoru okolo mne. Dnes bych to přirovnal k multidimenznímu štítu, do nějž proudila ryzí energie z dimenze počátku a ony krystaly sloužily jako modulátory této energie.


Pomocí krystalů v chrámu můj otec byl schopen působit na celou oblast. Vždy na jaře, kdy se mělo začít se setím rostlin, které jsme měli jako hlavní jídlo, nastavil krystaly, aby podporovaly rozkvět života. Tak se pomáhalo k lepší úrodě a ostatní příroda i my měli z toho užitek. A co, že to byly za rostliny, co jsme pěstovali? No dá se říci, že podobné vašim luštěninám. Vypadaly jako vaše čočka ale čtyřnásobné velikosti. (pozn. diktoval jako nehet na palci ruky) Tato zrnka se pak zpracovávala třemi základními způsoby. Buď se roztloukaly na mouku, ze které se pekly placky. Nebo se namáčely do slaného roztoku s kořením a nechaly se tak zakvasit. Dalším oblíbeným způsobem bylo jejich vysušení a pak dle potřeby se přidávaly do vaření ve velké nádobě, kde se k nim dávaly další pochutiny. Ptáš se zda jsme jedli pouze plody země. Tak jako dítě jsem byl samozřejmě krmen od mé matky. Pak se jako správný Lemurian krmil plody, ovocem ale i zvěřina byla vítaným zpestřením našeho stolování. Ale věz, že poměr zvěřiny byl minimální. I tak jsme ji zpracovávali raději jako příměsi do pokrmů, ne jako hlavní ingredienci. Využívala se zejména pro posílení při těžkých pracích a léčení jako podpora procesu uzdravování. Naše životy byly srovnatelné, co se týče délky, s těmi současnými. Okolo sta let byl průměr.


Zajímá tě vzhled?

O tak to bys byl překvapen, ne opravdu jako neandrtálci jsme rozhodně nevypadali, to tedy ne! Naše rasa měla tmavší než je tvá pleť a modré oči. Vlasy měly spíše rezavě-hnědou barvu. Občas mezi námi byli s bílými vlasy, ale to byly spíše výjimky. Oblečení jsme řešili vzhledem ke klimatu velmi benevolentně. Ne, opravdu v kožešinách jsme nepobíhali. Uměli jsme splétat jemné vlákna rostliny a z těch uměli vytvořit celkem vzhledný šat. Každý z nás nosil okolo krku svůj kámen, který dostal od šamana. Ten jej vybíral na zásadě komunikace ze sférou, odkud dotyčný přišel. Dítě při tomto obřadu telepaticky sdělilo odkud přichází a co je jeho posláním v tomto zrození. Také sdělilo své ochránce a ti společně se šamanem vybrali onen kamínek, jenž nás doprovázel po celý život.


Zajímají tě zásnuby, či jak probíhal v této kultuře sociální život?

Pak věz, že díky vnímání energií a telepatii jsme poznali, kdo je našim partnerem, již od začátku. Ovšem to neznamená, že bychom byli už jako děti vrhání do nějakých svazků. To ne. Vždy jsme byli spíše komunitou, kde se sdružovali k sobě ti, jenž byli k sobě přitahování hlavně svým vyzařováním. Aureolu jsme mohli zřetelně vidět a ta nelhala. Řekněme, že to bylo spojení na energetické úrovni. Takže společenství tvořily hlavně páry, ale to neznamená, že by zde nebyly i více osobové rodiny, který nikdo z nás nevnímal jako něco nevhodného či divného – rovněž mezi námi byli ti, co jsme je zvali jako „vyvolení“ kteří vládli zvláštními schopnostmi generování a promítání energií skrze sebe do krystalů a pomocí tokové energie z krystalu jsme mohli provádět léčení, ovlivnění počasí, nebo i za určitých podmínek přesun těžkých kamenů. Na obranu jsme uměli vysílat z těchto krystalů záblesky energie, jenž byly schopny zahnat nepřátelé, či je paralyzovat. Pokud nebylo zbytí, pak uměly i výbojem zabíjet. Tyto krystaly jsme používali při stavbě našich nejvýznamnějších chrámů, které byly na velmi zajímavých energetických místech. Tam spojení oněch nabitých krystalů s oním místem vytvořilo energetické pole, jenž umožňovalo jednodušší manipulaci i tvarování oněch bloků.


Tady se ale tvrdí, že Lemuřané žili 1000 let a ty píšeš, že 100?

Ano, Lemuriané žili 1000 let. Ale až potom, co byla kompletně přepsána jejich DNA. Dobu co popisuji je zhruba čas cca 2300 let po našem zásahu do DNA. Dobrá, vysvětlím toto podrobněji. Tak předně jak jistě znáte, je vývoj genomu závislý na čase. Je možno do něj zasahovat „zadními vrátky“. Ale toto silové ovlivňování, jenž je typické pro méně vyvinuté civilizace, není toto, co popisuji. Tímhle směrem my nezasahujeme. My jsme řešili rozhraní kvantové matrice vs. přepis do buněčné DNA. Stačilo, aby se první žena v pokročilém stavu těhotenství ocitla námi zinscenovaného „ohně“ poblíž pole, jenž generoval námi vložený krystal v tomto místě a došlo k načtení potřebné kvantové sekvence do plodu matky a otevřela se pomyslná brána, kterou jsme mohli uskutečňovat vstup našeho vědomí do struktur vědomí Lemurianů. Takto tehdy vypadalo naše poslání jenž jsme zde plnili. Po přepsání z kvantové úrovně do DNA Lemurianů se začal díky jejich novým, pomalu rozvíjeným schopnostem, přepis jejich energetických center. Energie jakoby proudily v jejich čakerním systému plynuleji a v plné síle. To mělo za následek vytvoření 12 čaker, čili oproti Vašemu současnému stavu byli lépe schopni skrze tyto centra využívat energetická vlnění okolo nich a to mělo za následek právě postupné prodlužování jejich života. V době rozkvětu před zkřížením s těmi, co byli ovlivnění jinou civilizací, než námi, opravdu délka života dosahovala té, co popisuje Vaše svatá kniha.


Ale vrátím se k našemu příběhu Latajose. V době jeho dětství byl schopen plynulé komunikace se všemi našimi zástupci zde, tak i telepatického posílení myšlenek a obrazů s těm, s nimiž byl spojen pokrevnou linií. Ostatním mohl nahlížet do aureol a vnímat jejich základní emoční pole, ne však myšlenky. Toto se mohlo uskutečnit až po přechodu duchovního rozvoje, který se mu dostával v rámci výuky u šamanů, kteří měli za úkol tyto věci rozvíjet. Pak si pamatuji, že jsem musel podstoupit ve věku okolo 15 let zkoušku, ve které sám šaman mne uvedl do speciálního transu a já musel přijít na to, jak otevřít krystal vědění a přečíst z něj určené kapitoly. Ty byly chráněné zvláštní energetickou ochranou a jen na základě mého vyzařování, jenž muselo rezonovat s touto ochranou, se tato neutralizovala. Takto jsem se pak jako ostatní vzdělával již individuálně, neboť každý měl jinou energetickou signaturu a ta jej vpustila do různých zápisů vložených v krystalech. V této době již jsem získával schopnost komunikace telepatií i s ostatními, jenž nepatřili do mého rodu.


Ptáš se na písmo?

Ano, měli jsme písmo, ale ne takové, jak je tvé současné. Zapisovali jsme informace pomocí symbolů, jenž byly vlastně jen jakoby hesla či kódy, ale informace se nacházely v jiné rovině. Té, kde naše vědomí tehdy byly propojeny. Takže tam jsme si potřebný obsah tohoto symbolu načetli. Proto jsme nepoužívali něco, jako knihy. Jen takové tabulky, kde byla základní sada 72 symbolů a pomocí jejího uspořádání byl proveden zápis i následně čtení. Tabulky byly vyrobeny z kamene a 72 znaků bylo z jadeitu. Pomocí této tabulky byly prováděny zápisy i do krystalů, které jsme používali jako Vy dnes databanky či archívy. Ovšem krystaly vědění byly již zde pod správou nás z plejád a tudíž zápisy jsme prováděli jen my a ti, jenž byli přímo spojení s námi.


Jak vypadal život dítěte v těch dobách?

Ráno když mne maminka vzbudila telepatickou zpívankou, jsem se odebral do koupele v křišťálově čistém jezírku. Tam jsem se pozdravil a vyváděl jako normální dítě se svými vrstevníky i ostatními, kteří přišli občerstvit po ránu své tělo. Většinou se odehrávaly ve vodě naše dětské hrátky, kdy jsme se snažili ulovit stříbrné rybky. Ty byly velmi plaché, ale my byli schopni pod vodou na ně číhat se zatajeným dechem. Tak jsme si už jako děti cvičili zvláštní schopnost hluboké meditace, kdy uvedete tělo i mysl do klidu, zpomalíte dech, až se úplně zastaví na nezbytnou dobu a Vaše vědomí je schopno odpoutat se od těla. V této krátké době jsme byli schopni vydržet nehybně i 20 minut, což bylo dostačující pro chycení oné ryby. Návrat vědomí do těla byl otázkou mžiku a šikovnost chytit rybku se věkem zdokonalovala.


Po ranní koupeli jsme chodili do chrámu, kde jsme se pozdravili s našim šamanem a chvíli poslouchali jeho příběhy. Pak nás nechával si hrát na nádvoří chrámu. Tam byly velmi krásné sochy vyrobené ze zlatého kamene, ale oči byly vyrobené z krystalů. Když jste jako dítě měli dost hraní a dovádění, pak jsme byli vedení upřít svůj zrak i mysl právě do těchto očí soch. A pokud jsme byli pilní, tak skrze toto spojení se nám dostávalo učení, jenž jsme si takto načetli z chrámového krystalu vědění. Takto jsem trávil své dětství do věku cca 14 let. Pak jsme byli školení v dovednostech potřebných pro komunitu a každý se věnoval tomu, co jeho rod potřeboval a co nás naplňovalo spokojeností. Každý měl v rámci společnosti povinnosti, ale ty nebyly pro nás nějakou nucenou činností. Vnímali a cítili jsme to jako přirozenost, neboť jsme žili v souladu s tím, co bylo vepsáno v našem energetickém poli a s čím jsme se zde zrodili. Za života jsme měli možnost poznávat a studovat, co nás přitahovalo. A tvořili nejen umění, ale vytvářeli i přenádherné stavby. Každý rod, či rodina se pyšnila výzdobou svých sídel, jak co se týče tvaru, tak i přilehlého prostoru, který jsme si vyzdobovali nejen flórou, ale i záměrně rozloženými a zpracovanými mozaikami kamenů a krystalů. Jedno z našich umění bylo založeno právě na vytváření nádherných energetických obrazů tím, že se nechaly vyrobit takové mozaiky kamenů a krystalů, jež vyzařovaly nádherné energetické obrazce, které jsme normálně viděli.


Jestli nás sužovaly choroby?

Tak samozřejmě, že ano, ale byly jiného typu, než ty Vaše. Tím, že jsme žili více v souladu s přírodou, nahlíželi do energetických struktur, tak jsme byli schopni nemoci léčit už v jejich první fázi. Jasně a zřetelně jsme je zachytili pohledem na aureolu a energetická centra. Pak se řešilo léčení skrze pobyt v takových sálech se sarkofágy, jež byly zhotoveny ze zvlášť vybraných minerálů a byly tam vloženy do takových otvorů i krystaly, které naši léčitelé byli schopni poskládat právě pro účel potřebného. Pokud tohle neodstranilo výkyvy v energetickém poli, pak jsme věděli, že je to úděl tohoto Lemuriana, a že je třeba to přijmout a zmírnit projevy ve fyzické rovině, které pak nastávaly. Ale co už, je to vždy na daném člověku, ať je Lemurian, nebo člověk současný, jakým jsi třeba Ty. Vždy je tu možnost, že potřebuješ projít procesem, jenž ti připomene, že nejen lehkost bytí je součástí života.


Teď popíši naše umění zvukových vibrací, i vibrací doprovázejících tuto mimořádně rozvinutou větev našeho umění.

Takže všichni jsme byli velmi vnímaví na energie, které zejména v pásmu 462 Hz s námi velmi rezonovaly. Toho jsme využívali v umění rozvibrovávání křišťálových nástrojů zhotovených s různé tvarovaného a obohaceného strukturou v nich příměsí, jenž jsme byli schopni najít. Tyto krystaly jsme jako děti rozeznávali tak, že nás šaman posadil do kruhu a uprostřed dal na podstavec jeden z těchto krystalických nástrojů. My se snažili tento krystal rozeznít naší energií vkládanou do třetí čakry skrze vnitřní vibrace spojené s prací dechu a hlasivek. Takto přenášené vlnění se pak při správném a čistém nastavení přenášelo do onoho nástroje a ten započal vibrovat a vydávat jak zvukové tak i obrazové tóniny. Vznikaly přenádherné interferenční obrazce a my se bavili tím, jak jsme je byli schopni měnit v různých tóninách, barvách, prolínání. Jako dospělí jsme toho dovedli jako jednotlivci. A nebo se konaly slavnosti, kde jsme toto tvořili po skupinách a soutěžili mezi sebou o nejlepší vjemy u ostatních, co vnímali a hodnotili tyto umělecké díla. V chrámech jsme měli rovněž tyto nástroje a tam nám pomáhaly se naladit na vyšší sféry, ve kterých někteří přímo komunikovali s Plejáďany a bylo jim dovoleno nahlížet do časových bodů, které bylo nutno zhlédnout, abychom se vyvarovali špatných rozhodnutí.


Ano, ptáš se na architekturu našich obydlí...

Pak věz, že jsme byli inspirování spíše měkkými a oblými tvary a i zahrady měly tento tvar. Jelikož jsme vnímali energii, tak jsme se snažili buď je zvýraznit, či ovlivnit k našemu prospěchu. Tak například chrámy byly nejvyššími budovami a měly oproti ostatním stavení ostrý tvar centrální části. Tam byl nad podstavcem s krystaly vytvořen pyramidově, či tvarem mnohostěnného kuželu nebo krystalu, vybudována vyšší část chrámu, která měla funkci jakéhosi zesilovače i rozptylovače energie proudící do chrámu i z něj. Tyto chrámy byly stavěny dle energetické sítě naší země a doplněny o chrámy v místech, kde se nacházely zajímavé a silné energie. Síť tvořily chrámy vzdálené od sebe okolo 26 km. V celé zemi jsme měli ještě tehdy 3 zvláštní komnaty v útrobách jeskyní, kde se chodili naši nemocní léčit tím, že zde vyvěraly silné léčivé energie ze země a my je tam ještě doplňovali i zmíněnými sarkofágy.


Ano, ptáš se na osvětlení...

Pak věz, že jsme vládli technologií fluoreskujících kamenů. Tyto jsme nacházeli v hlubinách země. Ostatně i Vaše kniha je popisuje v příběhu potopy světa, kdy onen NOE je měl ve své arše, aby v ní po jejím utěsnění mohli vidět. Vydávaly takové nazelenalé příjemně matné světlo. A jak dlouho svítily? No dokud jsi je nezakryl něčím, tak pořád. Bylo to dáno jejich vyzařováním, které z nich vychází jako přeměna kmitů v jejich struktuře. My je uměli i rozvibrovávat pro intenzivnější svit, nežli přirozeně vydávaly. Tvarem byly velmi různorodé a my je opracovávali tím, že jsme je vzali do místnosti s velmi specifickým vysílacím kamenem, jenž dovedl podle námi požadované struktury vytvořit jedním výbojem rozdělení oněch svítících kamenů do tvaru, který ale kopíroval jejich vnitřní architekturu – mřížku. Většinou se jednalo o šestihranné útvary různých velikostí.


Ptáš se na naší schopnosti zpracovávat kovy?

Ale jistěže jsme je uměli zpracovávat. Ale nebyl to náš hlavní technologický prvek. Používali jsme teplo z vyvěrajících magmatů a uměli mnohé slitiny v takových pecích vyrobit. Železo jsme používali jako držáky pro krystaly a vzácnější kovy tvořily ozdoby našich příbytků i nás samotných. Například stříbro jsme používali pro napojení krystalů mezi sebou do soustav, které sloužily jako přenosy informací z centrálního krystalu. A zlato bylo používáno ke zdobení i jako odrazové plochy pro nasměrování energií.


Tak jak plynul čas i já se začal zajímat o záležitosti spojené okolo práce s krystaly ve prospěch našeho společenství. Postupně jsem započal s výcvikem pro ukládání energie do krystalů. Tento výcvik byl hodně náročný, neboť vyžadoval moji koncentraci i napojení na nehmotné úrovni do struktur krystalu, jenž mi sloužil jako nástroj pro tyto účely. Vzal jsem část energie z místa, kde vyvěrala ze země a nasměrovával ji v nehmotném prostoru do struktury tohoto krystalu. Podle povahy oné energie jsem je ukládal buď jako harmonizační, pro účely hojení a uzdravování, či výbojně rozvířené energie pro praktické účely. Například k jejich použití při generování pole pro výstavbu či jako ochranná pole okolo našich chrámů. Rovněž se je používalo pro zesílení propojení s našimi „posly z nebes“. Rovněž jsem si osvojil techniku posílení svého energetického toku a to dvěma způsoby. Buď pomocí speciální techniky, kdy jsem svým vědomím vykonal v nehmotné úrovni napojení na moji matrici, anebo s využitím krystalu položeného na příslušné energetické místo na mém těle jej doplnil uloženou energii v něm. Tu jsem samozřejmě pomocí rituálu předem uměl do krystalu uložit. Rovněž dovednost usměrňování a korekci toku v mém těle pomocí těchto krystalů mi byla známá. Stačilo mít příslušné krystaly a aktivovat je skrze napojení na mé energetické struktury a začaly se projevovat jako čističe, či usměrňovače mých vnitřních energetických uzlů. Ty se pak dostaly do optimálního víření a umožňovaly mi později vykonávat velmi náročné obřady spojené s ovlivňováním celého našeho území jak ve fyzických tak i energetických projevech.


Dokonce si pamatuji na první mé setkání pomocí speciálnímu krystalu v našem hlavním chrámu, kde jsem skrze krystal a jeho aktivaci šamanem poprvé spatřil naše „nebeské posly“. To na mne udělalo veliký dojem, kdy se skrze krystal po aktivaci promítlo v prostoru jako mlhavý opar něco, co vůbec nevypadalo jako naše země. A pak se objevila postava vznosné bytosti, jenž nás pozdravila a vyjádřila vděk za mé zapojení do rozhovoru.


Ano, vyhovím Ti a popíšu jednu z dětských technik pro napojení na krystal.

Nejprve ale pár slov „odbornějšího“ popsání pozadí, na kterém jsme stavěli tyto dovednosti. Ty, jakožto tělo a spojená s ním bytost, jste propojení soustavou energetických vazeb, jenž lze popsat jako magnetické uzávěry, které jsou ovlivňovány proudícími energiemi do jednotlivých vrstev této soustavy magnetických uzávěrů. V každém energetickém toku do oné uzávěry proudí spolu s energii od Tebe v mimofyzické podobě i informační tok. Tento má v sobě informace o všem co určuje Tvá podstata , aby k Tobě proudilo. A je to omezeno základním nastavením „božského jazyka“ jak jsme nazývali programovací živoucí jazyk univerza z dimenze Zdroje. Na něm se kromě Tvé podstaty podílí jak automatické projevy tohoto jazyka vývoje, tak i bytostí zodpovědných za tento aspekt bytí. Dále zde probíhá přímo dálnice s tokem informací mezi Tebou a Tvou podstatou. Toto je velmi důležité propojení neboť skrze něj lze spoustu záležitostí okolo fyzického bytí ovlivnit, pokud tento tok není omezen vlivem Tvého nastavení.


Tak a na základě tohoto principu popíši jednu ze základních technik „čistících“ tento základní kanál toku mezi Tebou, jakožto bytosti-člověka ve fyzické rovině a Tvojí matrici nacházející se mimo systém uzávěr.

Zvolíš si velmi Tobě milé a příjemné místo, kde nebudeš rušen okolím. Ideální je místo s napojením na energii země. Vřele doporučuji u nějakého obelisku či kamene. Pokud toto chceš provádět doma, opatři si alespoň kámen, který se Ti líbí, či krystal. Ten si umístí do svého energetického pole. Buď jej umístí cca do metru před sebe, či vlož do dlaní.


Zklidni se mentálně, duševně i rozumově. Fyzické tělo odsuň stranou. Poznáš to podle pocitu, že jsi jen jako vědomí a tělo je upozaděno a skoro nebo vůbec jej nevnímáš. Pokud máš onen kámen před sebou, pak jej vnímej očima a mentálně se s ním propoj pomyslným vláknem. Ideální je tento propoj vést z oblasti srdeční čakry. Tento stav se snaž udržovat bez vlivu Tvé mysli. Nech jej, ať se aktivuje Tvé propojení skrze tento vytvořené propojení. Pokud se propojení aktivuje, pocítíš to jako lehké zavibrovaní na hrudí. Zároveň Tě osloví onen krystal či kámen podle toho, co je v něm uložen za záznam. Pamatuj, že jsou to rovněž projevy živoucího jazyka. A i když se jeví jako neživé, tak pořád jsou součástí živé planety. A je v nich propojení na její energie a všechny záznamy, co v ní jsou uloženy. Pak podle Tvé kvality a strážců je skrze tento propojovací uzel směrem k Tobě posláno, co je pro Tebe nejvhodnější v tomto okamžiku. Takto dojde u Tebe k harmonizaci s tím, co je k Tobě posláno. Pokud se toto napojení natolik vyčistí, vyladí či synchronizuje, pak se Ti mohou skrze toto otevřít i komunikační schopnosti pro dialog s bytostmi země či vstup do záznamů uložených v ní.


Tímto uzavřu tento jeden z mých příběhů mého bytí zde na zemi. Je mi líto toho, jak tento můj tehdejší národ byl rozmetán a rozložen. Ale vše má svůj důvod a jsem vděčen za mnoho nádherných životů prožitých v tomto úžasném „lemurianském“ světě.

211 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."