Our Recent Posts

Poselství o životě: Mistr Toruka


Zdravím Vás já, Mistr Toruka, neboť již nastal čas, kdy můžeme zveřejnit jeden z "delších" textů, jenž objasňuje životní principy, které v životě zažíváte ve formě jednoduchých a srozumitelných sdělení, kde každé z nich má své vlastní hlubší poznání. Ten, kdo je otevřen tomuto textu, tomu do života přijde porozumění, jenž povede k poznání opravdové hloubky všeho, co jest. Je důležité poznávat všechny aspekty života, temnotu i světlo, neboť až spojí se tyto dvě esence, vznikne jednota, kde již nebude ani světlo, ani temnota.

Amen.

Mistr TorukaTento spis je sepsán na základě každodenních meditací během úsvitu Slunce, kdy jsou příznivé energie pro zápis. Jsou to informace (neboli energie), které jsou načteny z Rady Mistrů Života skrze Mistra Toruku - tedy Mistra, který vede mne a provází mne mým životem v mnoha oblastech. Je to mistr Magie (tedy změny, neboť život jako takový, je změna sama o sobě - bez života by nebyla změna, bez změny nebylo by života.) obsahující nezměrnou moudrost, a to jsem ještě prozatím ani nenahlédl do jedné "knihovny vědění" a už tak je těžké spojit si všechny střípky dohromady, aby si z toho člověk udělal ucelený obraz skutečnosti, který může využívat k samotné změně sebe sama a světa jako celku.


Je důležité vše brát s humorem, neboť humor dokáže oslepit naší mysl a uvolnit naše srdce. Kdo je uzavřen ve své mysli, ten humor ani nepozná. Proto věnujte se této četbě s otevřenou myslí a otevřeným srdcem, neboť budete-li chtít, můžete získat mnohé, jen je potřeba uvolnit své bloky, své zažité vzorce, které nám v životech brání nahlédnout za závoj, abychom poznali hlubší smysl našich životů.


"Zkrátka, odložte na chvíli své masky, abyste viděli, co se pod nimi skrývá."

Amen. M. S., autor spisu.307 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."