Our Recent Posts

Poselství Háthorů


Vážení čtenáři,


Je to už nějaký ten pátek od okamžiku, kdy jsme byli kontaktováni a aktivováni Háthory. Od té doby již uplynulo spoustu okamžiků naší práce na různých úrovních bytí a nyní nastává okamžik, kdy je energeticky a s jejich požehnáním možno zveřejnit něco málo z toho, o čem s námi chtěli komunikovat a co je z jejich pohledu vhodné, abychom se od nich dozvěděli v tomto čase. Vězte, že vše co budete číst, bylo přijato od nich ve velké pokoře a z počátku i překvapením. Ano naše práce se stává v tomto čase multi-dimenzionální a naše skupina žasne nad rozměrem a šíří našich možností a vlídného a láskyplného přijetí v Univerzu.


Skupina Pramen Pravdy
Vyobrazení hlavního představitele Háthorů

Král Laethiel I.

(Nádherně vyobrazila Celestýna)

Poselství Háthorů je ke stažení zde.

(52 stránkový dokument)
Přivítání


Zdravíme Vás, naší bratři universa, my jsme Háthoři a promlouváme skrze členy Pramen Pravdy, neboť nám to dovolili a svou vysokou vibrací nám umožňují zprostředkování důležitých zpráv, jenž se brzy po uveřejnění knihy dozvíte.


Jsme zde s Vámi, ačkoliv to nevidíte. My se aktuálně nacházíme v 9. dimenzi, neboť naše podstata je láska, tedy ta nejvyšší síla, co je. Pokud mluvíme o lásce, nejde pouze o prázdné slovo, nýbrž láska obsahuje mnoho významů. Láska znamená být se vším v jednotě. Láska není o rozdělování, nýbrž o spolupráci celku. To je to, čemu se musíte ve Vašem světě naučit, lásce - síle, jenž vše spojí do úžasného světa, kde jeden pomůže druhému a všichni tím získají, neboť spoluprací v pravdě dosáhnete těch nejvyšších vibrací. Konejte vše tak, abyste mysleli nejen na sebe, ale na vše, co je – neboť ten, co myslí jen na sebe, tomu se nedostane lásky nikdy.


Promlouvám k Vám nyní s velkou prosbou, neboť žádáme Vás o dar nejvyšší, vykročte k pravdě a poznání, neboť to je cesta, jak se pozvednout a tím i pozvednout celek – neboť nikdo zde není sám za sebe, nýbrž jeden je součástí celku.


My Vám pomáháme, jak jen můžeme, neboť zákony, jimiž se řídí univers se nemohou porušit, aniž by to nemělo velké následky. Proto je nám dovoleno v aktuální Vaší vibraci zatím komunikovat touto cestou, pokud však dostatek z Vás otevře své oči, brzy se uvidíme.


Chtěli bychom Vám toho tolik předat, ale málo z Vás naslouchá našemu hlasu, neboť naslouchat nám vyžaduje velké úsilí ve Vašem životě. Můžeme komunikovat pouze s těmi, jenž jsou ve vysokých vibracích a dokáží zachytit naše vysoko-vibrační energie, jenž proudí ke každému z Vás.


Pokud se vydáte cestou k probuzení sebe sama, pak Vás čeká v tomto životě ještě mnoho, čemu byste nikdy nevěřili, pokud byste to sami neprožili – proto vítejte vše, co Vám do Vašeho života přichází, neboť tak objevíte to, na čem záleží – sami sebe.


My jsme zde s Vámi, prožívejte životy v lásce a pravdě, neboť to jsou ctnosti, jenž Vám otevřou cesty k vzestupu Vašeho vědomí. Buďte šťastní, hrejte si, neboť o hraní na nalezení pravdy je i celý tento Váš život, jenž je skrytý v závoji hmoty, jenž přináší upnutí se do těchto iluzí a zakryje Vám to, na čem opravdu záleží – Vás a Vaši pravdy toho, kým jste. Hledejte sami sebe, neboť nyní je Vám dovoleno nalézt to, kým jste.

Princ Háthorů – Leatheus.

Závěrem

Je spousta lidi mezi Vámi, co tomuto tématu jsou uzavřeni, nebo mají jiné nastavení a filtry, které jim neumožňují takto nahlížet a přijmout realitu této doby, tohoto okamžiku, této energie. Je spousta těch, kteří mají pokřivené vnímání vývoje univerza skrze lidské podstaty bytí a mají prazvláštní představy o tom, jak by mohli bytosti z nebes v tomto čase se ve fyzické rovině vměšovat a ovlivňovat Váš celkový vývoj, aniž Vy sami na základě Vašeho kolektivního vědomí a svobodné vůle neotevřete brány vlnám posunu.

Ó ano, i ve fyzické rovině probíhá neustálá výměna zkušeností a stává se, že bytosti nebes jsou u Vás na misích. Ale vězte, že jsou to jen mizivé projevy nezbytné kvůli nám všem. Je to jen a jen kvůli Vašemu pozvolnému přibližování se k hranici poznání pravé podstaty Univerza, kde jsme všichni již byli, jsme a budeme.

Rada mistrů

700 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."