Our Recent Posts

O nás - skupina PP

Zdravíme ty z Vás, kteří mají zde odvahu nahlížet. Nejsme zde pro davy fanoušku ani nohsledů. Nejsme zde ani pro Ty, co hledají nové doktríny. Nejsme zde ani pro Ty, co zde pravdu hledají. Jen zde jsme a pobýváme v daru Otce, jenž ŽIVOT zve se... Toť vše! A vše co k nám přichází v úctě vyslechneme, co skrze nás projeví se zde ve hmotě, s radostí a zvědavostí sledujeme. A je-li dovoleno tak se zde o to podělíme...takže zápis další seslané básně, zapsaný v poslední době během různých komunikací s našimi přáteli za oponou :)

Propojení s nebesy

Již víte, co nás sužuje, pokud jste zde s námi. Když však setkání iniciujeme, pak se všem daří. Co jste a budete, je dáno. Nikdo tomu neuteče. Jen marnit čas je ztráta, kterou nedohoníte. Co Chronos Vám dal, to Vám i vezme. Co Kryon přinesl, to Vy rozeberete. Co více jest zapotřebí, je ve Vás uloženo. Co zdá se naposledy, to vždy bude zapsáno navěky.

My zde sídlíme v chrámu páně navěky, Vy však nyní plujete po vlně času. To nás rozděluje a překážky staví do cesty. Avšak jen dočasu, než udeří blesky. Blesky rozbijí temnoty bouřlivě, již temnota nebude neprostupnou. Bude roztržena blesky bohů a nikdo již zbloudit nemůže, neboť světla blesků ozáří, co důležité jest.

My bohové i andělé i magické bytosti Vám žehnáme. Co konáte, my zde bedlivě sledujeme i ctíme. Co konáme společně, jest tajemstvím věčným. Neboť co nás spojuje, jinde není a nikdy nebude. To sám Zdroj dal nám spojení a nejvyšší úroveň bytí tím posvětil. Není to však bláhová cesta zapomnění ale divoká jízda života a porozumění.

Co vykonáno bylo, jest zlatým písmem navěky zapsáno. Co vykonat ještě potřeba, to šedá nit je táhnoucí se všude. Jen lucerny pomocníků ji nezřetelně osvětlují a Ti se sokolím zrakem zří ji bezpečně. Ti ostatní šlapou slepotou okolo a radostí se chvějí, pokud na niť správně došlápnou. Každý další krok je pro ně neznámou a tak v pokoře a strachu bloudit nepřestanou.21 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."