Our Recent Posts

Komuniké: Rada mistrů

My Vás zdravíme bratři a sestry, jenž konáte pro nás významné úkoly, důležité pro vývoj nás všech.


Je to již pár časových skoků co se zdánlivě nic významnějšího (dle Vašeho vnímání) neodehrávalo. Ale vězte, že je všude plno dějů a událostí, jenž zapříčiňují posun vývoje. Ano, Vy jenž jste zde nyní vědomě byli aktivováni a konáte významné úkoly, které jste slíbili vykonat, máte naši plnou podporu a bdělost. Jste jedni z nás, jenž konáte pro naši společnou věc, která byla určena již na počátku věků Otcem-Zdrojem a je nevyhnutnou součástí vývoje tohoto vesmíru.


Nyní byly nastaveny nové cesty a body, které vedou k uzlovým okamžikům plánu sjednocení Vás se všehomírem. Již kráčíte po stezce, jenž je Vámi samotnými usilovně, kámen po kameni ,dlážděna světlem poznání toho, co jest a čím jste.


My neradi se ohlížíme přes rameno, neboť vše co dosud bylo vykonáno bylo dáno uzlovými body-PEČETĚMI uloženými jak do Vás, tak do pole Gayi, tak i do informačního pole Vašeho Slunce a je dáno zápisem knihovny nacházející se v Alkyonu. My a někteří z Vás máte přístup k čtení kódu této posvátné knihovny a někteří dokonce mají požehnání vybírat ty správné pečeťě a volit, které jsou nejvhodnější prolomit pro co nejefektivnější posun daného okamžiku. Ale vězte, že ne vždy se povede úspěšně projít procesem prolomení, rozkódování a přijmutí toho, co pečetě přináší.


Ještě je mnoho z Vás v energii označované jako „stav průzkumníků“, kteří jsou příliš bdělí, příliš aktivní v prozkoumávání a zároveň příliš opatrní v konání. Již končí doba průzkumu tohoto nového nastavení. Již jsou ukotveny důležité portály a třeba začít s postupem plošnějšího šíření informací o tom, co jste jako průzkumníci zde přinesli. Je potřeba znovu plošně a pravidelně aktivovat střípky poznání a spojit je do jedné velkolepé knihy, vyprávějící příběh vývoje Univerza, vyprávějící o konání Otce-Zdroje a všech jeho poslů. Vězte, že tato Kniha Knih již spatřuje světlo Vašeho světa a přepíše vše, jenž jste zapomněli a pomůže na vše si rozpomenouti.


My žehnáme Všem, jenž kráčí v této době a činí tento významný okamžik posunu radostným začátkem bytí v míru a harmonii.
39 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."