Our Recent Posts

Desatero o bytí člověka v plánu Otce-Zdroje

1. Já jsem ten, jenž se vydal na stezku poznání toho, čím jsme, čím nejsme.


2. Já jsem ten, jenž dostal do vínku od dimenze Otce to, co žádná jiná bytost tohoto vesmíru, neboť každý je výjimečný a má jedinečný plán poznání toho, co jest.


3. Já jsem ten, jenž dosáhne poznání takového, jenž nás osvobodí od hledání toho, čím jsme.


4. Já jsem ten, kdo kráčí po stezkách určených scénářů nás všech a vybírá svou svobodnou vůlí cesty, které je potřeba poznat.


5. Já jsem ten, jenž se snaží poznat skrze sebe sama, co jest nad i pode mnou.


6. Já jsem ten, jenž kráčí nebojácně po stezce poznání a sám sebe deleguje do lekcí poznání.


7. Já jsem ten, jenž nikdy nebude ve své ryzí podobě toužit po ničem, co by narušilo moji božskou podstatu, ze které jsem byl delegován.


8. Já jsem ten, jenž ví, co jest dar života, a plním jeho kalich poznání až po okraj tím, jak prozkoumávám vše, co mi tento dar nabízí.


9. Já jsem ten, kdo sleduje svou stezku, kde kráčí i ostatní, a mám radost z jejich poznání daru života stejně, jako i já se raduji každým okamžikem z toho svého.


10. Já jsem tím, čím jsem byl povolán se stát a nesejdu z této stezky poznání nás všech.


AMEN.

JÁ, ZDROJ VŠEHO A VŠECH


Zprostředkováno skupinou Pramen Pravdy dne 25.04.2019.

170 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."