Our Recent Posts

Poselství: Krystus 5. část


Opět Vás zdravím milovaní, neboť je tento čas darem Otce-Zdroje vám mnohé je možno konati stejně, jako od Vás může býti mnohé vykonáno pro Vás samotné, pro matku Gaiu či celek.


Dnes budu hovořiti, jako před těmi 2 tisíci lety k těm, jenž se rozhodli mne následovat. Ano, Vy, jenž čtete tyto řádky, jste se již se mnou mnozí setkali a nejen jako s Ježíšem Nazaretským, ale v mnoha mých rolích, které zde byly mnou manifestovány. Ale ne vždy je potřeba tohle dělati okázale. Někdy jsou to miniposuny, které vyžadují moji přítomnost velmi nenápadnou, ale stejně důležitou pro celý proces obrození Vás či jiné civilizace v universu.


V této době bylo rozhodnuto, že není potřeba mojí manifestace ve hmotě, neboť je pro nás i Váš posun důležitější mé slovo, má energie a mé činy na nehmotné úrovni, které povedou ke znovunastolení harmonického vývoje na této planetě. Dokonce Vám zde zvěstuji, že já, jako jedna z pradávných energií dimenze počátku, jedna z 12 jisker jsem s Vámi ve svých jemných nuancích i pod jinými jmény. Protože ti probuzení, kteří jsou již zbaveni mantinelů poznání prohlédli a spatřili mne i v plné kráse v mé jedinečné kvalitě. A tuto kvalitu mohou navnímat, cítit, vidět pod mnoha jmény. Ano, stejně, jako se dle posvátné geometrie tvoří nové a přetváří staré energie v universu, stejně, jako se ve hmotě vytváří proces života, tak i já mám svoje možnosti dané mi Otcem-Zdrojem projevovat se v různých nuancích mé matrice - v kvalitě mé podstaty. Takže milovaní, již mnozí zde jste pochopili, že slepé kulty uctívajících božstva či mesiáše, či andělské bytosti, či mistry temných energií jsou vlastně jen odrazy toho, jak se cítíte osamocení, jak se cítíte zde ve hmotě ztracení a jak toužíte po něčem, co Vás opět spojí s tím, na co jste ve své prapůvodní podobě zvyklí.


Ano, Vaše snaha vymanit se ze hmoty, do které jste přišli zakotvit tento aspekt božského stavu bytí je velmi těžký, ale zároveň velmi poučný. Není v universu lepší zkušenosti, či stavu bytí, který by Vás posunul, jako ponořit se do života ve hmotě. A stejně, jako některé Vaše tradice vyžadovaly, aby dítě podstoupilo zkoušku z dospělosti, tak i bytosti z nejvyšších dimenzí podstupují tuhle strastiplnou pouť, aby poznali i ty temnější stránky bytí, které ale jsou úžasnými a nádhernými aspekty celku. Vždy záleží, jak se ona bytost k tomuto postaví a je to stejné všude v universu. Buď příjmete tuto zkoušku a snažíte se z ní získat co nejvíce obohacujících zážitků a poznání, nebo se uzavřete mantinely strachu, nechutí a odmítnutí, neboť toto je příliš pro Vaše nastavení. A jak máte možnost jak si tuhle pro Vás složitou situaci ulehčit? Buď se něco ve Vás probudí a donutí se otevřít a čelit téhle zkušenosti, poprosíte o pomoc do života. Vám skrze matrix je manifestováno to, co Vám pomůže, či se dobrovolně vzdáte svobodné vůle a necháte někoho nebo něco, co Vám ulehčí Vaší situaci, ale Vy ztratíte svobodu konání. Jste uvrženi do stavu, kdy je Vám sice velmi blaženě, neboť to příhoří ve hmotě je vykoupeno slastnými pocity moci, bohatství a uspokojování nízkých tužeb vycházejících z Vašeho ega. Ale tohle všechno je jen maska, tohle všechno Vás má jen zbavit výčitek, že jste ztratili svoji "duši". Ano, uzamknete tím průchod posvátných energií, jenž k Vám neustále proudí od dimenze počátku. Ano milovaní, ztratíte tuhle světelnou nitku ukazující Vám, kudy vede skutečná stezka poznání. A tam, kde se začne ztrácet světlo, nastává temnota, strach, panika, hrůza. Hrůza z toho, že jste zbloudili v tak hluboké a bezedně husté hmotě, která Vás dusí a Vy ve strachu se nemůžete pořádně nadechnout a proto příjmete jakékoliv prostředky, abyste přežili, ulevili si - ale na úkor jiných. A toto milovaní je stav, kde se nachází většina z Vás.


Toto ale není stav, ve kterém máte zde existovat. Toto není to, proč jste zde vstoupili. Tohle musíte přijmout jako extrém života ve hmotě a činit vše, abyste se z něj vymanili. Všichni tohle chceme, i ti, jenž jsou strážci temných energií. Ale ta změna Vašeho nastavení musí být iniciována Vámi! Vy máte kdykoliv možnost zažehnout jiskřičku, která Vás nasměřuje správným směrem. A my se pak o Vás budeme starati, abychom Vám pomohli udržovat tento směr, ne že za Vás něco učiníme či vykonáme. Ne, to musí každá bytost v universu konat sama na základě svobodné vůle. Amen.


Slovo zapisovatele:

- Je pro mne opravdu velmi radostné moci takto zapisovat slova mistra Ježíše. Je to nádherná energie přítele, ale pro dnešní dobu zde i velmi úderná, nekompromisně vedoucí k nápravě a novému nastavení nás všech. A to je dobře!33 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."