Our Recent Posts

Poselství: Krystus 4. část


Zdravím Vás opět mí milovaní. Je čas, abych projevil více ze své studnice pravd o Vás samotných.


Je zde mnoho z Vás, jenž ještě nedošli k poznání mé povahy a role ve Vaší současné době. Neuvědomujete si, že před 2019 lety, kdy jsem zde podle Vás přišel ve své klíčové roli do fyzického těla, uběhlo a udělalo se mnohé, co Vás posunulo k bodu, kdy to, co Vás po staletí udržovalo v chodu a bytí, určovalo Vaše počínání a hodnoty, utvářelo Váš vztah k universu, je již pryč. Je to staré a velmi temné, stagnující a zahnívající energie, jenž Vás dusila již tak, že došlo k spontánnímu výkřiku Vás proboudivších se a tento výkřik zoufalství nastartoval dobu velikých změn, co se týče Vašeho přenastavení skrze svaté energie a kódy pečetí.


V tento okamžik onoho spontánního výkřiku zoufalství se Otec-Zdroj rozhodl vyslyšet - tuto zářivou a ryzí prosbu, a aktivoval proto své posly a uložil i pomohl jim vytvořit podmínky, jenž započaly nový příchod mesiášů zde na Zemi. Jedná se o aktivaci opravdu starých duší, které v současné době byly seslány na Zemi, ať už ve fyzických tělech, či jako silné duchovní bytosti, či čistící a občerstvující energie proudící všemi možnými portály. Jsou tu i včetně starých božstev a duchů mocných šamanů, mágů i druidů, aby se pomohlo dostat k Vám oněch tolik žádaných a potřebných změn uvnitř Vás. Jedině tak jsme schopni nastavit proces obrody tohoto koutu vesmíru, aniž by došlo k Vašemu násilnému kolapsu, či dokonce ovládnutí cizími bytostmi, které jsou sice dalece před Vámi, co se týče technologií, ale nectí zdaleka tak jako vyspělé bytosti universa kodex i principy harmonického vývoje bez vnějšího zásahu či ovládnutí.Ovšem nečekejte zázraky, nečekejte, že budete pouze diváky těchto změn. Ne milovaní, je na každém z Vás, zda-li se připojí, zda-li se rozhodne konat ve prospěch změn. Je to komplexní proces, jenž bude pročišťovat temné energie ve všech a ve všem. Bude to proces skrze zástupy těch pracovníků světla pravdy, jenž budou bořit zdi dogmat starých církví, budou světlem poznání osvobozovat zotročené v temných komorách sekt i zmanipulovaných náboženství. Bude to proces radostný i bolestný. To bude záležet na každém, jak se k němu připojí, ať už jako probuzený šiřitel světla, nebo pasivní příjemce posunu, nebo bude uvězněn ve starých energiích plout proti proudu světla - ale to jen do doby, kdy i jeho pouť dospěje do bodu, kdy se jeho plavba zastaví, neboť temné energie již ztratí svoji mocnou energii a on uvidí ty mohutné toky křišťálových energií změn, jenž rozsvítí celý život okolo Vás.


Moji milovaní, vše záleží na Vás zda-li nás příjmete a spolu s námi budete chtít tyto změny manifestovat ve svých životech. My zde jsme pro Vás, milujeme Vás a chceme Vám pomoci jakkoliv nás k ní příjmete jako své pomocníky, jako bratry a velvyslance dimenze počátku a společně vykonáme další posun na cestě k harmonii i v takto rozkmitaném místě, jako je Vaše současná planeta. Vždyť zde jest vše tak vyhnáno do extrémních poloh, že toto nemá v celém universu nyní podobnost. Vy máte takovou paletu možností protichůdných cest, že již není možno tohle nadále udržovat. Je zapotřebí, aby jste pochopili, jak jste provázaní a jak Vaše činy ovlivňují Vás samotné, planetu Gayiu se kterou jste přímo svázání i jak musíte být chránění ve vztahu k universu, neboť by jste mohli ve své nevědomosti mnoho v něm narušit.


Já mistr Ježíš jsem zde, budu promlouvat ke všem, jenž mi otevřou svá srdce. Jsem zde, abych Vás pomohl nasměrovat do klidnějších vod života. A nejsem zde sám, neboť jsou zde se mnou všichni mistři, jenž se zapřísáhli Vám pomoci skrze nenásilný posun vašeho vědomí. Amen.

Jeshua Christus14 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."