Our Recent Posts

Poselství: Chronos


Já, vládce času - Chronos.

Zdravím Vás, jenž čtete zde tento zápis. Mé jméno je CHRONOS, je to jméno, pod nímž se projevuji zde u Vás na Zemi, ale je to jen název role, kterou se projevuji ve Vašem životě. Jsem energie ryzí podstaty pracující a opatrující celý matrix univerza a spolupracuji úzce s bytostí, kterou zvete a znáte pod názvem KRYON. On je z magnetické služby, já z časoprostorové služby oprav matrice.


Jak si zapisovatel všiml, tak jsem se Vám představil a upozornil na sebe pro Vás nezvyklým teatrálním způsobem. Ano, časové rozepře v tvém mobilu byly způsobeny, aby upozornili na mou přítomnost i na mé hlavní sdělení.


Vážení - ČAS JE POUZE ILUZE. Je to systém vytvořený pro Vás ve hmotě, aby jste byli chráněni a zároveň měli možnost poznávat vývoj pozvolna skrze malé posuny ve Vašem vývoji. Cvičili si tak aspekty vůle, víry, trpělivosti, hledání pravdy a té ryzí stezky vedoucí poznání pravdy.


Já jsem ten, kdo vidí veškeré děje, co se týče pohybu hmotných i energetických částic a ukotvuji je v jemnohmotné mřížce zvané matrix a koordinuji nastavení spolu s magnetickou službou tak, aby vše bylo obrazem vývoje matrixu všude ve vesmíru, univerzu.


Ano, mám obrovskou zodpovědnost uloženou mi v dimenzi počátku. Tam je vše v harmonii, tam jsem, aniž bych musel cokoliv manifestovat, tam pobývám v mé základní formě. Jsem energie prastará a jedna z prvních jisker tvoření univerza.


Chci Vám říci, že již dlouho nebylo možno mi takhle jednoduše Vám cokoliv sdělit, neboť jste byli ponořeni do časoprostorové temné trhliny, kde já se projevoval, ale nemohl jsem k Vám přímo promlouvat. Já Vám přeji mnoho času k vývoji a žádný k poklesnutí zpět.


Amen, Chronos.43 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."