Our Recent Posts

Poselství: Krystus 3. část


Opět Vás zdravím mí milovaní, jenž máte otevřená srdce a dostalo se Vám toto mé slovo ke shlédnutí.

Ti, jenž tato slova budou číst s otevřeným srdcem, bez zábran mysli, jenž je ohraničená dogmaty mnoha věků útiskem svobodné mysli založené na radosti z daru života, se otevřou nové možnosti pohlížet na svět v jiném nastavení a hloubce vnímání.

Jak jste již mnozí jistě na sobě, či na Vašem okolí navnímali, či zpozorovali, dochází k postupným změnám. Změnám, jenž pro některé jsou neakceptovatelné, neboť boří staré struktury a pořádky, na které jste po mnoho generací zvyklí. Je to, jako by Vám pod nohama pomalu ale jistě roztával kus ledu, na kterém přece již tak dlouze ale poměrně spolehlivě plujete řekou života.

Jenže proč nenajít odvahu vyměnit tento ztuhlý a studený kvádr, jenž Vás sotva nadnáší nad hladinou uvědomění si života v plné kráse a rozmanitosti. Proč z ledu nepřeskočit na krásnou Archu, která Vám dá možnost řídit Vaši plavbu a umožní Vám plout tam, kde je Vaše srdce přitahováno. Proč se nenalodit na Archu, která Vám dává možnosti navštěvovat krásná místa, která Vám byla skryta a nedostupná. Proč nezkusit začít měnit směr plavby do přístavu, kde na Vás čeká nádherná země plná života, harmonie a respektu i pochopení.

Ano přátelé, Vy v této době máte velikou příležitost ke změně. Ale není to tak, že já, Syn Boží, jak mne rádi nazýváte, bych Vám to přikazoval, nařizoval, hrozil zatracením věčným, či nekonečně velkým hříchem. Ne milovaní, nic takového! Žádná vyspělá bytost univerza po Vás nemůže toho chtít, či žádat. Je to jen Vaše svobodná volba, jenž je u Vás podmíněná procitnutím z letargie, nevědomí, strachu či manipulace.

Musíte pochopit, že já jsem pouze Váš pomocník na cestě k poznání. Nic více, či méně. Poté, co lidský rod dospěje do úrovně bytí synchronicity s energií matky Gayi a propojíte svá srdce s její posvátnou energií, budete skrze Vaše srdce schopni vnímat každou její nuanci i projev. A ona Vás za tohle odmění nádherným rozkvětem, který zde již mnoho věků díky Vám nebyl. A společně s ní vytvoříte obrovský světelný most, jenž Vám otevře vstupní portály do jiných světů i dimenzí. Tam poznáte, že to, v co jste dodnes věřili, již není zapotřebí, neboť pochopíte, že jste součástí velkolepého celku, jenž vzájemně je provázán nitkami pro Vás zatím neviditelných energií a vše se vzájemně prolíná, reaguje, transformuje či vytváří.

Milovaní, v tomto bodě dosáhnete jako celek osvícení a stanete se právoplatnými bytostmi univerza. A nás již zde pro Vás nebude zapotřebí a navrátíme se do dimenze počátku, odkud jsme byli jako vyslanci k Vám posláni na pomoc. Staniž se, Amen.12 zobrazení