Our Recent Posts

Poselství: Krystus 2. část


Já Vás opět zdravím, neboť zapisovatele jsem vedl, aby se měl k činu, jistě mi to promine. Ó ano, nejprve se musí ale posilnit, to je mi nadevše jasné, neboť tato komunikace vyžaduje notnou dávku energie mě i jeho, abychom se vibračně setkali v chráněném portálu, jenž za tímto účelem byl vytvořen.

Takže dnes s Vámi chci probrat několik důležitých aspektů, jenž se jaksi vytratily z mého učení, jenž jsem zde zanechal. Musím říci, že již po smrti svatého Petra se moje komunita učedníků a následovníků této složky poznání pravd univerza dala na řekněme nesprávnou část učení, která bez porozumění celku vedla k nepochopení a zcela se začala vyvíjet jiným směrem. A budete se divit kde. No přece tam, kde vždy číhá ten, který Vás zde zadržuje pro své pobavení v nevědomosti, temnotě a strachu. Možná Vám přijde směšné, když čtete o tomhle aspektu temné strany.

Ó ano, je to k smíchu, je to nepřijatelné pro mnohé z Vás. Vždyť co to zde píše za nesmysly, asi se zapisovatel díval na Star Wars a je mimo. Omyl milovaní, velký to Váš omyl takto pohlížet na to, co je Vám v těchto slovech sděleno. Lucifer je tu stejně, jako jsem tu i Já. My oba máme své poslání uložené nám Zdrojem, neboť my jen manifestujeme základní esence, které se zde všude prolínají a nastavují hranice. Já Vám zaručuji, že každý z Vás musí projít, ať už v této, nebo některé ze svých nespočetných inkarnací, skrze hranice. A každý z Vás tuto hranici pocítí, neboť přechod ze světla do tmy, nebo ze tmy do světla, je vždy vnímán velmi intenzivně. Ale tato hranice není neměnná, není statická, je pružná a poddajná podle toho, jak dalece jste zašli ve svém poznání sebe sama, jak dalece jste se posunuli ve vnímání univerza.

Já mám své zástupy těch, jenž šíří světlo poznání a ukazují Vám, kde vede stezka poznání. Vždy, když se rozhodnete požádat mne, či Zdroj, kráčet ve světle, příjdeme Vám na pomoc. Ale vězte, že je třeba si to zasloužit, nefunguje to tak, že si složíte ruce k modlitbě a stane se zázrak. Tohle se nikdy nemohlo takto manifestovat, neboť nezapomínejte, že jste všichni si rovni a kdyby každý měl možnost skrze modlitbu jednoduše manifestovat to, oč žádá ve Vašem světě, zničili by jste se. Já vím, co lidé při modlitbě jsou schopni vyřknout, co mají v myšlenkách, co mají doopravdy ve svých srdcích.

Je to pro mne velmi bolestivé tohle cítit a nejvíce mne mrzí, kolik takových zasedá do takzvaných "Chrámu Páně", jak nazývají moji ztracení následovníci své svatyně. Vždyť je vedou ti, jenž padli do náruče tmy a snaží se již věky pošlapat svátost mého učení. Je smutné vidět těch pár krásných bytostí zářící ryzím plamenem v řadách všech pozemských církvích či řádů, kteří se ze všech sil snaží vzdorovat temné přesile. Ale je to marný boj. Změna musí přijít z venku.

Změna příjde od těch, kteří se již nenechávají zastrašit starými dogmaty a kteří mají odvahu otevřít svá srdce a začít komunikovat přímo. To se Vám pak otevřou nádherné dveře chrámu poznání a začne k Vám proudit nádherná energie, zlatý paprsek přímo od nás. Ten Vám bude ukazovat cestu, ten Vás bude očišťovat, ten Vám bude dávat sílu. Milovaní, je čas na velké změny, neboť jste byli dlouho uvězněni většinou za temnou hranicí. Je čas posunout tuto hranici a nastolit ve Vašem světě a v tomto čase novou rovnováhu, zasloužit se o větší prostor a čas prozářený poznáním, porozuměním a tolerancí. Toto jsou pilíře, jenž tvoří základy v celém vyspělém univerzu. Tohle jsou základní aspekty pojmu "Láska".

Láska není to, že se budete schovávat za tímto slovem a ve skutečnosti nemáte v úctě ani sebe sama! Jen ti, co jsou v harmonii a sebevnímají s úctou a láskou, mají opravdovou moc vyzařovat světlo, jenž je nezahalené, ryzí a bude majákem na cestě zbloudilým, jenž chtějí toto světlo zřít, ať již zabloudili v kterémkoliv místě temnoty, ať jsou kdokoliv, dokonce i toto světlo je pak záchranným lanem pro služebníky Lucifera. Jen ti, s takto ryzím srdcem, jsou mí velvyslanci a mají sílu neztratit se v sídlech temné strany. Amen.14 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."