Our Recent Posts

Poselství: Krystus 1. část


Opět Vás zdravím, neboť zapisovatel mne opět pozval a já jsem nesmírně rád, že mám možnost takto mimo ty, jenž jsou v zajetí bludu a dogmat, volně a na úrovni, jakou jsem dlouho považoval za nemožnou, se vyjadřovat i konat.

Takže navážu na má první slova v tomto novém roce. Jak již jsem Vám o sobě prozradil, manifestuji se v libovolném koutě Univerza, v libovolném čase a prostoru i můžu zvolit libovolnou podobu projevu a působení, skrze které pomáhám k pochopení.

Podle Vašich dogmat tohle přisuzujete bohům, ale vězte, že tak to není. Není nic, co dokáži Já a co by Vám bylo odepřeno. Zde taktéž! Jen já jsem bytost přímo delegována bez filtrů a závojů, bez oddělení od dimenze počátku. A prozradím Vám ještě i to, že nejsem jediná. Jsou tu se mnou i ostatní delegované bytosti, jenž plní podobné úkoly, či připravují naše mise a chrání nás, neboť i my můžeme být během nich napadnutelní.

Tak to je, že skrze mise bereme s sebou břímě potřebné nevědomosti a omezení, abychom tak byli lépe "maskovaní a přijatelní" pro Ty, kvůli nimž se uskutečňují. Pro tento čas a prostor jsem zde jako jeden ze tří, kteří vedou velkou radu nanebevstoupených mistrů v chrámu světla. Je to ale jen jedna z mnoha mých současně probíhajících projevů, neboť já nejsem vázán časem a prostorem tak, jako je tomu ve Vaší současné dimenzi.

Stejně tak se mohu projevit v jiné podobě v jiném vesmíru. Ale taky mohu přijít ke každému z Vás skrze otevření brány Vašeho srdce. Nezáleží na tom, jestli jste vyznavači církve, či člověk ateista. Já přijdu ke každému, kdo mne vpustí a je naladěn k tomuto posunu ve svém vnímání univerza. Já přicházím dokonce i pod jiným jménem, neboť má povaha a určení toho, co pro univerzum konám, je dána. My vždy pracujeme dle principu svaté trojice a v počtu 12 paprsků manifestace se ve vesmíru.

Dokonce ten, jenž zapisuje zná přesně můj kód, kterým mne může za určitých podmínkách manifestovat ve Vaší dimenzi. Ale to bych ještě předbíhal dle Vašeho vnímání času událostí, jenž se mohou a nemusí naplnit. A vězte, že je jich, světe div se, kromě něj, ještě 11, kteří v současnosti kráčí ve fyzickém těle a tuto schopnost v sobě nesou, ať již zapečetěnou, či již aktivovanou.

Vím, že je pro některé z Vás tohle těžce pochopitelné, že komunikuji v tomhle duchu, v téhle kvalitě. Ale vězte, že to odpovídá tomu, co jste již v téhle době schopni přijmout a pochopit. Vždyť se stačí zabývat základními vlastnostmi a poznatky Vašich vědců, zejména v oblasti kvantové fyziky a teorii strun. To je cesta, která Vám otvírá nové možnosti v chápání univerza a pochopení toho, kým ve skutečnosti jste. Ano, čtu myšlenky zapisovatele, co si myslí o novém nastavení programu matrixu ve Vaší dimenzi, konkrétně v sektoru okolo Slunce. Ano, když si poskládáte střípky toho, co se za posledních 10 let událo, co cítíte, co se s některými z Vás děje, pak si jen potvrzujete, že nastalo přepsání kódu.

Znamená to, že byly vloženy do matrixu nové spouštěcí kódy, které umožňují změnu a uvolňují staré algoritmy chování jak Vás, tak i energií okolo Vás. Ale nemyslete si, že to bude pokrok jako v idylickém Vašem ztvárnění budoucnosti v nějákém scifi filmu. To ne. Vy a jen Vy, jako celek, musíte způsobit změny. Nečekejte, že to udělá někdo za Vás. I když je zde mnoho Vašich ochránců (to by jste se divili, kolik dimenzí, vesmíru i civilizací k Vám upíná svůj zájem i pomoc a ochranu!). Oni jsou jen v pozadí toho, co musíte vykonat sami.

Na dnes opět ukončím moji promluvu, neboť je čas zapisovatele nechat pracovat.

S úctou, Christus.52 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."