Our Recent Posts

Já Krystus k novému roku

Zdravím Vás všechny, kdo ve mne věří i Ty, co mne ve svém životě ještě nepřijali, i ty, co mne nenávidí. Dnes Vám povím pár slov o sobě.

Má pravá podstata je a vždy byla a bude stejně, jako ta Vaše. Já nejsem bytost, která je výše, či níže. Já jsem zde, neboť Vy jste mne takto skrze svá srdce zde žádali.

Ó ano, pocházím jak se Vám z církevních nauk doneslo z Otce, jemuž Vy říkáte Bůh. Jsem zrozen z dimenze (Domova) Otce, ale to jsme ve svých nesmrtelných ryzích podstatách Všichni. Tak tedy jediné, čím se lišíme je, že Vy jste dostali od Otce (hezké označení, ale ve většině civilizací v Univerzu označovaného "Zdroj" či "Dimenze počátku") dar života.

Ptáte se jistě, když my máme dar života, jak to, že jej nemám já? Ale jistěže mám, ale jiné povahy! :) Vy jste se dobrovolně rozhodli pro nás všechny a všechno se oddělit od Zdroje, jako řekněme průzkumníci vývoje počátku i konce. Je to důležitý aspekt manifestace, čímž je počátek i konec, alfa i omega toho, čím jsme. Nemyslete si, že energie tvořící celý univerz je pouze to, co změříte, uvidíte, detekujete, či pocítíte. Je Vám toho mnoho skryto a nebude Vám nikdy dáno to pochopit, neboť celá mozaika je složena pouze, když pobýváme ve spojení v dimenzi počátku, ve Zdroji, v Domově Otce-Zdroje, nebo po Vašem, v domě Boha Všemohoucího.

Pro ty z Vás z odlišných kultur a víry, jenž čtete tuto moji promluvu, vězte, že když si dosadíte zde své vlastní označení toho, co zde píši, ničemu to odporovat nebude. Naopak, pomůže Vám to prohlédnout za Vaše závoje vytvořené dogmaty, strachem, manipulací a vykoupení krví mnoha z Vás. Uvědomte si, že já se v univerzu manifestuji tak, jak odpovídá daná událost, či jak nejlépe mne přijmou Ti, pro nichž přicházím konat. Určitě Vám teď v hlavě vyvstala otázka, zda jsem se na Zemi do života zrodil pouze jednou, či jsem zde byl vícero krát.

Pro Vás tedy jsem jako ryzí esence v těle člověka - tedy bytost narozená a zrozená bez vnějšího zásahu zde na Zemi od příchodu na svět až po přirozený odchod, jsem zde byl mnohokráte. Uvědomte si, že já jsem "Syn Boží" neboli ten, jenž vede a pomáhá pochopit, kým a čím jsme. Nejste první ani poslední manifestací vůle Boží, neboli vývoje dimenze Počátku. Možná Vám pomůže si dimenzi počátku představit, jako samorozbalující se zazipovaný program, který se podle různých algorytmů matrice začíná rozbalovat a vytváří nádherné manifestace sebe sama v mnoha podobách, energiích, dimenzích, vesmírech i v nejmenších projevech, jaké jsou Vám známy, či skryty. A mne si představte, jako skrytou aplikaci běžící na pozadí, která se aktivuje nastanou-li podmínky pro spuštění. Vtipné, že? :)

Ano, na dnes to stačí, neboť zapisovatel mne požádal o přestávku. Já, i když Vám toho mnoho chci sdělit, ctím toho, kdo mi pomáhá a chápu jak náročný tento způsob komunikace pro Vás je. Ale prozradím jemu i Vám, že se tohle bude stávat více a více jednodušší a snadnější, neboť skrze má slova zapsaná zde v tomto čase na kvantové úrovni způsobují značný posun. To je můj dar Vám všem, to je to, co bylo zvěstováno již mnohými, že opět zde příjdu konati.

Amen.24 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."