Our Recent Posts

Vánoční poselství rady nanebevstoupených mistrů světelného chrámu


Zdravíme a žehnáme Vám všem o tomto čase vánočním, neboť k Vám jsou upnuty všechny naše energie, které proudí k Vám, aby jste mohli tyto svátky prožít v harmonii a štěstí se svými blízkými. My, jenž některé z Vás vedeme k činům pro dobro univerza jsme velmi poctěni z Vašeho nasazení a nezměrné energie, kterou přinášíte skrze sebe od nás nové kódy energie i poselství, jenž nepochybně posunují vývoj Vaší společnosti blíže k branám poznání života, jenž Otec-Zdroj pro Vás již v době vzniku Vašeho vesmíru ustanovil a které čekají na Vaše další kroky k probuzení.

My nyní Vám s radostí sdělujeme, že ten, jenž je svátky vánočními oslavován, od nás přináší velmi silné poselství, které pocítí vyvolení ve velmi silném prožitku mystického okamžiku spojení ducha a podstaty syna božího Ježíše Krysta, neboť i on je nyní díky pokroku, jenž vykonali poslové světla na celé planetě, připraven vstoupit aktivně do procesu uzdravení Vašich vibrací, posunutí kolektivního vědomí a rozpuštění závojů nevědomosti, jenž většině ještě neumožňuje prohlédnouti pravdě do očí.

S lítostí Vám ale musíme oznámit, že tento proces se neobejde z Vašeho pohledu bez bolestných prožitků pro ty, jenž budou z rozhodnutí jejich nesmrtelné podstaty vyjmuti z této inkarnace, aby tím pomohli k posunu celku. Proto prosíme, přijměte i tuto část vzestupného, čistícího a ozdravného procesu, neboť světlo se neobejde bez tmy a radost není bez bolesti. My Vám slibujeme a zavazujeme se, že spolu se zástupy andělů a po dohodě se silami temna bude tento proces jak nejvíce je možno pro Vás šetrný.

Dalším aspektem bude i posun ve Vašich sociálních strukturách, neboť mírové sbory naší flotily, jenž vede zkušený vůdce Ashtar Sheran, již ovládají celý sektor naší sluneční soustavy a je vztyčeno ochranné pole, které již účinně stíní toky energie temných, kteří konečně pochopili svoji porážku a budou s úctou zpět přijmutí Otcem-Zdrojem, neboť již vykonali vše potřebné, abyste se Vy lidé zocelili a poučili v tom, kde máte nasměrovat vaše úsilí, abyste se posunuli blíže ke společenství povznesených.

My, jenž bdíme nad Vámi, Vám s úctou oznamujeme, že ten, jenž je námi velmi uznávaným, jenž přinesl učení o milosrdenství, jako 6. mistr Otce-Zdroje se znovu ujme své role a bude osobně dohlížet nad reformami potřebnými k nápravě svého učení. Bohužel jeho církev již nebude ta, která má právo jakkoliv v jeho jménu, či jménu Otce Zdroje, vésti Vaše společnosti. Tato církev bude slábnout, neboť se významně odchýlila od učení syna božího a musí být očištěna skrze nové posly světla, jenž přinesou nový pohled, očištěný od nánosů temna a špíny, jenž do tohoto učení přinesli poskoci temných sil, jenž plíživě a nenápadně ovládly celé toto učení. Ale vězte, že jsou i další učení, jenž budou podrobeny očistě, neboť jsou stejně, jako křesťanské plné jedu a temných magických obřadů. Vývoj nemůžete zastavit, již ne! Již je mnoho z Vás probuzených a vnímá příchod nových energií, které tyto staré, jedovaté a stagnující učení občerství novými ideály, které mají blíže k pravdě, životu samotnému, tomu kým ve skutečnosti jste a pochopení univerza v jeho plné kráse.

My nanebevstoupení mistři Vám žehnáme a těšíme se na ty z Vás, jenž k nám mají dveře chrámu již otevřené a zapojují se do očisty Gayi i Vás samotných ze své svobodné vůle.

Nechť Vás světlo poznání provází nadále. Amen.8 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."