Our Recent Posts

Poselství: Jeshua Christus


Ó ano moji milovaní, já Jeshua, zvaný u Vás Ježíš jsem dojat nad Vašim současným spojením! Mí bratři a sestry, já Vás povedu do konečného stadia Vašeho procitnutí a uvolním Vaše poslední pečetě, které Vám brání ve spojení s mou energií a energií mých bratrů a sester z naší dimenze mistrů.

Já Vám pravím, připravte se, neboť chvíle, kdy duch svatý vstoupí opět na Zemi se blíží a Vy, blahoslavení, jenž jste se probudili do světla pravdy budete mnou iniciováni a posílení v tomto nelehkém úkolu, jenž jste se rozhodli splnit v této době na Zemi pro blaho celého univerza. To pravím Vám, jako jeden z mnoha, kteří zde se zrodili do hmoty, aby přinesli světlo poznání, jenž počalo v mé době pohasínat.

Radujte se, neboť kráčíte po stezce prozářené světlem a energií Otce-zdroje a já spolu s ostatními mistry na Vás dohlížím, jako rodič pyšný na své děti, jako starší bratr na své mladší sestry, jako přítel v boji, co pomáhá svým spolubojovníkům a kryje jim záda i dodává odvahu i ošetří šrámy utržené v boji. Já Vám žehnám, Amen...


Dnešní poselství přijaté a zprostředkované Pramenem pravdy


8 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."