Our Recent Posts

Poselství: Otec-Zdroj


Já, Otec všech a všeho, Vám do této doby přeji mnoho porozumění a pochopení toho, čím jste a kde Vás Vaše životní zkušenosti mají nasměrovat, neboť toto jest Vaším posvátným úkolem na této mnou vybrané planetě, aby jste opět potvrdili, co jest základním principem i α Ω mé podstaty a Vy, jenž jste z této energie vzešli se máte do ní zpět ponořit, jako se vrací po životní pouti zatoulané dítě do domu svých rodičů.


Já jsem.

Já vždy budu.

Já vždy byl.

Já jsem vše a vše je ze mne.

Amen.


15 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."