Our Recent Posts

Poselství: Hindu


Já Hindú.

Slyšte můj pozdrav Vám, jenž praktikujete některé z mých učení. Já jsem ten, jenž kdysi v úsvitu dějin moderního člověka měl za úkol okolo řeky Gangy a celém tomto regionu šířit první ucelený systém víry, vědy a společnosti, která v těchto končinách byla ještě sotva na úrovní Vaší řečí primitivních kmenů a my je měli za úkol vésti k základům poznání všehomíra.

Přistáli jsme zde jako bytosti z hvězd, a začali zdvořile a trpělivě pokládat základní kameny vědění v tomto regionu Gaii. Vystavěli jsme zde základy, které sloužily jako studovny i jako ochranné zóny, poněvadž ne všechny rasy ve vesmíru jsou pro tento přístup a našli se i ti, co chtěli silou dobýt a zotročit Váš svět, což se po našem odchodu i stalo.

My jsme byli ti, kdo spolu s našimi bratry na území Sumeru, Mexika a Peru, Mongolska, Sibiře, Albionu, Aljašky vytvořili obranný štít, jenž chránil za úsvitu Vaší civilizace Vás před těmito agresivními civilizacemi vesmíru. Naše technologie tehdy byly daleko vyspělejší, nežli jejich a oni se přesto neštítili proti nám používat zbraně založené na štěpení jádra. Většinou naše silová pole tyto útoky eliminovala, ale jsou 3 místa na Zemi, kde se nám toto nepovedlo a Vaší vědci tam našli stopy po takovém útoku.

Ó ano, správně jsi slyšel o palmových listech. Je to pozůstatek našeho archívu, ve kterém jsme měli všechny záznamy načtené ze silového informačního pole Gaii zvaného Akáša a taky načtené záznamy z jeskyně záznamů duší, kde se v krystalech zapisují a uchovávají záznamy Vašich inkarnací minulých i budoucích. Proto je možno takto nahlížet skrze tuto databanku zapsanou staršími po mnoho času do osudu lidstva. Ale vězte, že je čas na přepsání a vymazání starých záznamů, vyčištění a pozvednutí na novou úroveň. Vždyť dokonce i ti, jenž z hvězd přišli v touze Vás ovládat již prohlédli a dnes již jsou součástí konfederace, kterou spolu s námi sdílí a chrání!

Já Hindů jsem zde spolu s ostatními bytostmi světla v sále mistrů a společně s ostatními pomáhám Vám při cestě k novému pochopení Vašeho putování a taky povznesení se na úroveň, která Vám umožňuje nebývalý růst ve prospěch všech ostatních v universu. Vím, že ti, jenž uctívají různá hinduistická božstva toto sdělení nebudou brát vážně, neboť od doby našeho fyzického pobytu na Zemi uplynulo mnoho inkarnací a původní vědomosti, znalosti i filosofie byla lidmi zkreslená, ale vězte, že co bylo, patří energiím této epochy, proto hleďte tady a teď do svého nitra, neboť tam najdete nejhlubší poznání a již nebudete se jako malé děti dohadovati, koho pohled na skutečnost je ten pravý, neboť co bylo, patří těm, kteří v těchto časech zde byli a Vám patří to, co máte k dispozici v tomto nastavení universa nyní. Nebojte nahlédnout do svého nitra, nebojte se ponořit do svého srdce a bude Vám otevřeno vědění, které se v minulosti díky nastavení povedlo pochopit jen málo z Vás.

Blahoslavený nechť je ten, kdo nebude hledat spásu, milost, dary, nebo prosit o slitování staré božstva, nýbrž odvážně se ponoří do svého středu, kde je pro každého z Vás připravena brána, která se otevře při správném nastavení Vaší vibrace a souznění s energií Otce-Zdroje. My zde svorně na Vás čekáme a pomáháme, pokud tento krok učiníte. Amen.

Zprostředkováno 10.8.2018 Pramenem Pravdy


7 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."