Our Recent Posts

Poselství: Matka Gaia


Zdravice mne, Vaší matky matek Gaii


Zdravím Vás mé děti, neboť jste stvoření ze mne na této Vaší cestě poznání. Já jsem byla pověřena Otcem – Zdrojem abych Vás zde přijala v mé náruči a pomohla Vám k vzestupu z utrpení, které jste se rozhodli všichni zde prožít, abyste poznali povahu a základní princip fungování všehomíra.

Já jsem planeta, která byla vyvolená k tomuto poslání a spolu s mými 3 sestrami rozsetými v nekonečném vesmíru jsme ochránkyně a zároveň účastnice tohoto velkolepého díla Otce-zdroje.

Já spolu s Vámi sdílím vše, co se děje, a co Vy, mé děti, prožíváte. Jako matka Vás všech jsem k Vám shovívavá, jako ke každému živému tvoru, každé rostlině, každé kapce vody a každému kamenu, se kterým tvoříme společnou energii a sdílíme navzájem její nuance, které ovlivňujete vy – lidi a my se jim přizpůsobujeme.

Mám radost z Vašeho pokroku Vás, kteří začínáte chápat naše propojení a snažíte se zde pobývat ne na úkor dalších, co po Vás přijdou. Blahořečím Vám, jenž se snažíte přizpůsobit mé náruči a nestaráte se v ní pro sebe uzurpovat více, nežli Vaši současníci. Ale taky jsem smutná z Vašeho konání, které mne, jako matku, poškozuje a zejména Vaše negativní energie, co ve Vás v této době kolují, mi brání Vám poskytovat moji podporu, neboť Váš systém, který ode mne čerpá životodárnou energii, máte zablokovaný a pokud skrze Vás neproudí ke mne energie Otce – zdroje, pak já Vám nemohu rovněž darovati svoji energii, kterou se tento posvátný harmonický systém po věky věků doplňuje a harmonizuje.


Já pamatuji Vaše první kroky po této planetě, kdy jste byli ještě dětmi, které neměly nesmrtelné duše. Byli jste ale natolik tvůrčí bytosti, že Vám byl dán dar jako jedné z mála ras tohoto vesmíru přímo od Otce- Zdroje, abyste mohli jako nejhrubohmotnější bytost vykonati posvátný úkol povznesení universa skrze Vaše pozvednutí a pochopení pravdy. Já čekám trpělivě, sleduji Vaše inkarnace a generace jak si vedete v tomto úkolu. Trpím s Vámi a bolí mne kolik z Vás je neprobuzených, kolik z Vás se schovává za maskou lásky a přitom skrze Váš energetický systém neproudí žádné energie od Otce Zdroje, protože máte zablokovanou čakru srdce, jenž je hlavní příčinou Vaší současné stagnace i velkého probuzení starých duší v této temné době.

Jako matka si přeji, abyste zahlédli ty plamínky, jiskry naděje jenž po světě začínají žhnout a doufám v lepší časy nežli ty, co jste zde na Zemi poslední dva tisíce let vykonali. Já jsem na Vás pyšná, co dovedete, ale i jako matka zklamaná, co vše jste schopni přehlížet pro vlastní pohodlí. A pravím Vám, nastal čas, abyste se začali probouzet, abyste vyšli do světa pravdy a přestali se schovávat za dogmaty starých časů i za Váš strach převzetí životů v pravdě do svých rukou.

Já Gaia Vám přeji, ať se vzchopíte a učiníte konečně rázný krok k Vaší transformaci mezi vyspělé bytosti univerza – Amen.

Zprostředkováno 8.8.2018 Pramenem Pravdy20 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."