Our Recent Posts

Poselství - Jan Křtitel


Zdravím Vás Já, Prorok Jan Křtitel.

Již dlouho čekám na tento okamžik, abych mohl zvěstovat mé poselství Vám, požehnaným lidem, v této výjimečné době.

Jak jistě všichni víte, byl jsem na Zemi poslán Zdrojem, abych zvěstoval a připravil příchod mesiáše. Já byl pověřen tímto svatým úkolem, jenž mne naplnil takovou poctou, že jsem bez váhání obětoval svůj život a umožnil tak vstoupit do povědomí lidí příchod mistra Jeshua Christa, jenž je mi dnes bratrem a nejbližším přítelem v dimenzi mistrů.

Já byl v této inkarnaci i před ní srozuměn, že za zvěstování příchodu mesiáše budu muset položit svůj život. Je to tak, vždy, když pravda přichází na svět, je temnou stranou stržena a zadupána do země. Ale lidský duch a touha po pravdě znovu a znovu vede lidského ducha na cestě pravdy a nikdy toto magické zjevení pravdy nepříjde vniveč, neboť síly temna nemohou přemoci nebo umlčeti touhu lidské duše po světle a cestě k Otci-Zdroji.

Něco málo Vám zde sdělím o principech křtu, jak jej nazývají křesťanské církve.

Můžu-li to nazvat, pak je to technicky vzato jako restart Vašeho duchovního těla, díky magnetické síle vody, která spolu s vyslovením záměru dotyčným a pomoci duchovně zralého křtitele, Vám umožňuje začít s "čistým stolem" a v pravdě a světle začít kráčet po stezce poznání univerza a toho, co jest Vaším úkolem zde na Zemi.

Techniky modifikované pro dnešní dobu budou zveřejněny skrze Pramen Pravdy formou manuálu od mistra Etiopse, neboť on vedl i mne v inkarnaci Jana Křtitele. Proto se těšte a radujte, že toto je ve Vaší době již možno každému z Vás vykonati a žádná církev, sekta, nebo jednotlivec, Vám tohle nemá nařídit, nebo nutit!

Je to jen Vaše rozhodnutí a pouze ti, jenž budou Etiopsem posílení, můžou ostatním pomoci projít tímto procesem osobní obrody. Vězte, že v dnešní době křest dítěte, jako takový, nic neznamená. Je to jen tradice a způsob, jak církev Vás ovládá a přitom nad Vámi nemá žádnou moc. To jen Vaše strachy a obavy založené po tisíce let na lži a nesprávném výkladu učení mistra Jeshua Vás nutí Vaše děti křtít a myslíte si, že tím jsou spaseny pro život. Ó jaký je to omyl, jaké mylné pojetí toho, že by novonarozené dítě Boží nebylo pod ochranou! Vždyť vždy při narození dítěte se radují celá nebesa.

Tímto Vás samozřejmě od tohoto zvyku neodrazuji, je to krásný zvyk, pouze vysvětluji, že křest není očista od nějakého hříchu, ale restart, dle Vašeho současného jazyka. V duchovní sféře je to významný krok, ale pouze u probudivšího se jedince, který prozřel a chce kráčet po stezce světla k Otci-Zdroji.

Amen.


Zprostředkováno Pramenem Pravdy dne 21.7.2018

​​​​​​​​


5 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."