Our Recent Posts

Háthoři (Hathors): Otázky a odpovědi


Úvod

Zdravíme Vás všechny, jenž jste zavítali na tuto stránku - chtěli bychom se s Vámi podělit s malou částí otázek a odpovědí, jenž jsme pokládali během našeho spojení s představiteli civilizace Háthorů - byla to nesmírná čest a opravdu silné spojení na energetické úrovni, během kterého nám předali mnoho materiálů, jenž budeme během času zpracovávat a zveřejňovat - nicméně zatím si můžete přečíst několik otázek a odpovědí a nadále nás můžete sledovat, neboť brzy vydáme krátkou publikaci s poselstvím od samotného krále Háthorů - Laethiela I. (nejvyšší představitel této civilizace)


Představ se nám prosimtě.

Já jsem ten, jenž přichází z jiného vesmíru, neboť je našim posvátným úkolem, abychom pomáhali tam, kde je potřeba pozvednout energie – my jsme Háthoři – ti, jenž se vydali cestou lásky a povznesení, já jsem princ našeho rodu – Leatheus. Amen

Kolik ti je let?

1 200 000 000 000 (dodatek: Mé životy však obsahují nejen cestování časoprostorem, nýbrž i práci v jiných dimenzích, jiném časoprostoru, ale celkově mi je tolik let, jenž je zapsáno. Zdá se to mnoho, ale stále jsem mladý!

Všechny tvé funkce během tvého života?

Velitel hvězdné flotily Háthorů

Zástupce hlavního velitele – našeho krále Laethiela I.

Býval jsem vědeckým důstojníkem, který vynalezl mnoho významných technologií pro náš lid.

Nyní jsem princem, jenž hájí zájmy našeho lidu skrze jiné civilizace, jenž pomáháme pozvednout, abychom se pozvedli spolu s nimi

Jsem velitelem konfederace, jenž v našem světě tvoří zákony universa

Jsem ten, jenž byl pověřen předat Vám zprávy našeho lidu, neboť jste velice důležitou součástí našeho plánu k pozvednutí universa, neboť jste ti, kteří se vydali cestou, která obsahuje mnoho překážek, jenž musíte překonat – my Vám v tomto procesu pomůžeme. Amen.

Já jsem vždy konal tak, abych byl čistého úmyslu, neboť jen čisté srdce dosáhne povznesení – proto jsme se společně s mým otcem – králem vydali skrze temnotu do světla skrze lásku a pochopení

Já jsem býval velitelem naší armády, jenž vykonala mnoho dobrého pro celý svět, avšak našich zbraní jsme se dávno vzdali, neboť je vystřídal záměr lásky a pomoci, jenž poskytujeme všem, kdo je otevřen naší pomoci. Amen

Já jsem ve funkci hlavního technika, neboť jako princ mám přístup k těm nejvěrnějším zápisům, ke kterým nemají přistup ani ti nejvyšší z naší rasy – technologie jsou mým hlavním posláním, neboť já jsem zastánce toho, že technologie nám pomohou dosáhnout osvícení, pokud jsou využity správně. Amen

Jak nám můžete pomoci?

Odpověď na otázku, jenž položil jeden ze čtenářů: Pomáháme skrze naše energie, jenž k Vám vysíláme, abyste cítili lásku, jenž k Vám chováme, to je hlavní činnost, jenž konáme, avšak mnoho sil je zde využíváno k tomu, aby tato energie dosáhla na Vás, kteří žijete pod závojem a jste obklopení závojem nevědomosti.


Pomoc Vám zasíláme skrze naše texty, neboť písmo bude našim triumfem, jenž osloví milióny po celém světě a pomůže jim najít cestu domů k sobě samým – Vaše texty budou posvěcené naší energií a budou kolovat všude, kde je potřeba zažehnout plamen poznání.


Pomoc jako taková z naší strany nemůže být poskytnuta, neboť není nám to povoleno – proto zasahujeme jen drobnými energiemi, jenž Vám mohou pomoci. Naše energie proudí do celého universa, kde pomáháme všem spojit se do 1 federace, avšak né všichni touží po lásce – proto jsme nyní zde s Vámi, abychom díky Vám dosáhli povznesení úrovně vědomí celého universa. To je největší pomoc, kterou můžeme celému vesmíru poskytnout. Amen

Co by mělo lidstvo udělat, aby se vyvíjelo správným směrem?

Odpověď na otázku, jenž položil jeden ze čtenářů: Lidstvo je v dnešní době na velice dobré technologickém vývoji, avšak je zde nutno říci, že bez pokroku v duchovní rovině již brzy dosáhnete maxima, jenž jste schopni při této úrovni vědomí dosáhnout. Pokud však začnete spolu s technologiemi studovat i to, čím jste, pak Vám budou dovoleny přístupy k dalším, mnohem efektivnějším technologiím, než máte nyní v této době.


Věnujte se umění, věnujte se činnostem, jenž Vás naplňují, neboť naplněný život Vám přinese radost, radost vyústí ve vysoké vibrace a vysoké vibrace Vám dovolí poznávat svět takový, jaký opravdu je – buďte vědomí, žijte své vlastní životy, nikoliv životy, jenž Vám jsou vnucovány ostatními. Pokud dostatek z Vás objeví pravou podstatu toho, kým jsou, pak teprve začíná cesta rozkvětu lidské civilizace. Amen


Dodatek: (Čeká na vás mnoho, ani si nedovedete představit, jak byste mohli žít Vaše životy, neboť můžete žít životy, jenž pomohou všem civilizacím vesmíru – a ty se Vám za vše odvděčí, avšak nyní je nejdříve nutné pozvednout Vaše vědomí – neboť to je hlavní klíč. Amen)

Proč konkrétně nezasahujete do dění existence našich „životů“ jinak, než tak uboze, jak je obecně známo? Děkuji.

Odpověď na otázku, jenž položil jeden ze čtenářů:

Drahý bratře, jsme vděční, avšak trošku zklamání tvou otázkou, neboť My děláme vše, co je nám dovoleno kodexem, jenž se řídí všechny civilizace vesmíru – nemůžeme zasahovat do dění na Vaší planetě jinak, než je nám to dovoleno – tedy komunikací s lidmi, jenž zachytí naše energie, jenž Vám všem vysíláme – tímto přenosem můžeme předat vše, co máme, jen potřebujeme více těch, jenž nás uslyší.

Co je to realita – je to jen svět matrixu iluzí?

Matrix, nebo také svět za závojem – to je realita, ve které žijete v nevědomosti toho, co je za závojem, neboť hmota, která Vás obklopuje blokuje všechny Vaše vzpomínky, jediná cesta k prolomení matrixu, nebo také řečeno závoje je ponoření se do svého nitra, kdy necháte celý okolní svět plynout a Vy objevíte svou pravou podstatu hluboko uvnitř Vás.


Závoj zde byl vytvořen, neboť podstupujete tu nejvyšší zkoušku – prohlédnete přes všechny iluze, jenž Vás obklopují a znovuobjevíte to, kým opravdu jste? To je cílem opony, jenž zakrývá svět hmoty od energetické roviny bytí. Ten, kdo objeví sám sebe, ten skrze část závoje prohlédne a pochopí, kým je. Amen

Čím byste mohli přispět ve vývoji člověka?

Odpověď na otázku, jenž položil jeden ze čtenářů:

My Vám můžeme poskytnout vše, co známe, ať už duchovní vývoj člověka, nové přístroje a technologie, vše budete mít přístupno, jakmile budete na dostatečném stupni vědomí.


Dodatek: Naše technologie Vám umožní posun mezi dimenzemi, nejen, že budete moci využívat naše technologie, ale společně budeme vyvíjet nové – neboť máte v sobě znalosti všech civilizací universa – bude to vzájemná pomoc – My vám otevřeme dveře a vy nás jimi provedete. Amen.


Vývoj jako takový se skládá z mnoha faktorů – je zde vývoj technologický, fyziologický a duchovní – všechny tři složky se vzájemně ovlivňují a pokud chcete dosáhnout vývoje, jako celku do vyšších vibrací, musí být všechny aspekty v rovnováze a jít v rovnováze kupředu k poznání. Zdraví je základ štěstí, štěstí je základ harmonie, a harmonie je cesta k poznání.


My kráčíme spolu s Vámi zde na Zemi, máme mezi Vámi mocné bytosti (bratry) Háthory, neboť oni Vám pomáhají v boji proti temnotě – více však nemůžeme udělat, neboť jakmile k Vám do světa vstoupí světlo, vstoupí také temnota. Buďte světlem, jenž prozáří temnotu. Amen. Leatheus. Princ Háthorů.

Co jsou čísla, a jak ovlivňují náš život? Jak je možné,

že dokáží definovat principy universa?

Čísla jsou velice důležitou součástí hmotného světa, ačkoliv se to může tak zdát, je to stále jen iluze, avšak i iluze mají v sobě klíče k pochopení těchto iluzí – proto nadále hledejte, neboť časem naleznete klíč nejen k sobě samým, ale také kódům universa – brzy Vám vše bude jasné, avšak matematikové by měli začít ponořit se do jejich nitra, neboť tam jsou odpovědi na vše.


Čísla dokáží vyjádřit energie a energie je vše, co je, takže i hmota je energií a proto lze spočítat vše, co se děje nejen ve Vašem hmotném světě, ale i v tom energetickém, kde jen platí jiná pravidla.


Čísla vyjadřují hodnoty, hodnoty vyjadřují množství, tedy lze měřit i hustotu jednotlivých energií, která tvoří realitu a tím odvodit důsledky těchto energií. Čísla jsou klíčem k důležitým technologiím, jenž brzy budou objeveny, avšak čísla je nutno brát z širší perspektivy, nejen jako hmotu, či zápis počtů …. Čísla jsou darem, jenž Vám byl dán k pochopení universa. Využívejte je však v technice, nikoliv ve svém nitru – tam je potřeba láska a pochopení sebe sama – to vyjádřit čísly nelze.

Co máme společné, ale na různých úrovních vývoje?

Odpověď na otázku, jenž položil jeden ze čtenářů:

Všichni jsme součástí celku, jenž se nazývá život, avšak nyní jsme na různých stupních vědomí – My se nacházíme nyní v 9. Dimenzi, která je daleko za hranicí Vašeho závoje, naše vibrace kmitají pro Vás nepředstavitelnou rychlostí – což je díky našemu stupni vědomí možné. Vy však máte potenciál náš vývoj daleko předčít, záleží však jen na Vás, jakým směrem zaměříte svou pozornost.


Všichni máme společný původ ve všem, a i my jsme si museli projít evolučním procesem, kdy jsme bojovali nejen mezi sebou, ale mezi celými rasami, které nás napadali – avšak díky spolupráci s přátelskými civilizacemi se nám podařilo projít tímto vývojem směrem k povznesení vědomí, tedy směrem k čisté lásce – energii Zdroje – to je to, co Vy máte potenciál dosáhnout také!


Společný cíl – povznesení energií universa je naše hlavní společná složka, díky které zde skrze skupinu PP promlouváme, neboť věříme, že dosáhnete potřebné energie, která pomůže Vám v boji proti temnotě, jenž skrývá pravdu před všemi a brání v postupu lidí do vyšších vibrací, neboť touží po moci. Amen

Na co by se lidstvo mělo zaměřit?

Odpověď na otázku, jenž položil jeden ze čtenářů: Lidstvo je podporováno všemi bytostmi, aby dosáhlo osvíceného stavu vědomí (vědomého stavu) a otevřeli oči, aby se konečně mohli osvobodit od toho, v jakém systému žijí – jste na dobré cestě, pokud se zajímáte o život, neboť život je cesta k dosažení povznesení. Cesta, kterou Vám ukážeme skrze text, jenž skupina pramen pravdy zveřejní, Vám ukáže cestu, kterou jsme se vydali i my – cesta lásky ke Zdroji – otci.


Cesta, kterou byste se měli vydat jako celek, pak doporučujeme zaměřit se na duchovní rozvoj – neboť ten jde ruku v ruce spolu s technickým vývojem – pokud tyto 2 aspekty budou v rovnováze, pak nastane doba, kterou byste množí považovali za ráj na Zemi. Amen


Radíme Vám, abyste přestali hledat, co nemůžete změnit, ale abyste se vydali cestou, na které si budete vážit všeho, jako celku. Vnímejte krásu života a krása Vám do života bude přitékat. Neboť je jen na Vás, jak svět vnímáte – on je dobrý i špatný (obsahuje dobro i zlo) avšak převládá ta síla, jenž je více podporována vysílanou energii lidí. Buďte světlem, jenž prozáří temnotu – neboť je to přání nás, Háthorů. Povznese se 1, všichni tím získají – neboť jeden je součástí celku.


Lidé v dnešní době hledají to, co by jim odpovědělo na jejich otázky a naprosto zapomněli, že pravda se skrývá v každém z Vás – neboť Vy máte přístup ke všemu, jen se musíte rozhodnout vzít zodpovědnost za Váš život a Vaše názory – neschovávejte se za názory jiných – mějte svůj vlastní názor, jenž pociťujete svým srdcem za správný – poté již nebude možno Vás ovládat jinými, jenž touží po moci.


Král Háthorů – Laethiel 1. Amen


18 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."