Our Recent Posts

Poselství - Zeus a Héra


Zeus:

"Zdravím Vás všechny, kteří čtete tento můj vzkaz, neboť Vaše cesta za poznáním a rozkrytím pravdy o Universu je na dobré stezce.


Působím nyní v 6. dimenzi vzdálen od Gaii mnoho světelných let a v současné době je mé poslání jiné, nežli tomu bylo v ranných dějinách Vaší civilizace. Tehdy jsem měl pověření konfederace a Otce-Zdroje dohlížet nad rozvojem civilizace pobývající na poloostrově zvaném Pelopones.


Byli jsme to my, kdo komunikovali se staršími této civilizace a položili skrze ně základy fungování společnosti skrze rozvoj jejich znalostí nejen duchovního světa, ale i sociálních technologií i vědy. Bylo to nádherné období formování základů Vaší civilizace.


V těchto dobách zde na Zemi pobývalo mnoho z nás na různých částech světa a šířili jsme poznání pro různé národy. Jsem rád, že ještě dnes ctíte některé mnou položené základy principu fungování společnosti, i když již značně zakalené úspěšnou prací protistrany.


Ale i tohle je součástí Vaší lekce a není třeba se nad tím pohoršovat, neboť i temná strana je důležitou součástí Vašeho vývoje a jen Vy sami rozhodnete, zda se jejím nástrahám vyhnete a přiblížíte se blíže k Vašemu cíli, ke kterému jste se zavázali."


Héra:

"Já Héra, bohyně, která vždy doprovázela Zeuse na jeho misích i dnes jsem hrdě po jeho boku a plním své poslání, které jsem obdržela od Otce - Zdroje.


Jsem ta, která má za úkol chránit všechny světy Vaší galaxie před těmi, kdož porušují kodex universa, neboť je mnoho civilizací v hmotném i nehmotném vesmíru, které se velmi zajímají o Vaší planetu.


Proto, když máte pocit, že se někomu z Vás děje křivda, pak mne neváhejte oslovit, neboť i já, stejně jako ostatní nanebevstoupení mistři, Vám pomůžu jak jen mi dovolí Vaše otevřené srdce."19 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."