Our Recent Posts

Poselství: Mohamed


"Já Mohamed:


Salám alejkum Vám všem, jenž čtete tyto mé zvěsti. Vím, že spousta z Vás je pohoršena zvěrstvy, jenž ve jménu Alláha spáchali ti, jenž se vydávali za mé stoupence.


Já, jenž prošel pouští a zrodil se v kultuře tak odlišné od té Vaší, Vás prosím, abyste všechny mé studenty neodsuzovali. Je mezi nimi spousta osvícených duší stejně, jako najdete ve Vašem náboženství. Ale jako církev se mé dílo nezdařilo stejně, jako prvotní učení mistra a syna Božího Jeshua Christuse.


Já se snažil jen o přizpůsobení tohoto poselství v kultuře, která je velmi specifická díky složitým životním podmínkám a podnebí. Bohužel vyznavači církve mistra Ježíše narušili jemnou rovnováhu, která způsobila zápis temných energií do matrixu Koránu a tento jed je, bohužel silou křivdy a svízelné situace, jenž vládne v těchto zemích, posilován.


V našem snažení tomuto zničujícímu a světlu škodícímu vývoji zabránit je bohužel nutno dopustit prolnutí této mé kultury do Vaších zemí, aby se tyto síly mohly neutralizovat a nastalo období pochopení.


Bude to bolestivý proces pro Vás všechny, ale vězte, že pomůže v procesu nastolení úcty, pochopení a znova vrátí energie do harmonie středu a výboje ustanou stejně, jako každá bouře se promění ve slunečný den. Jen ti, kteří věří pouze v mamon jednoho života, požitků fyzických i emočních - ti se budou strachovat. Vy ostatní se radujte, neboť se svět vyvine k lepšímu a je jen na Vás, jak dlouho toto přechodné období potrvá."7 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."