Our Recent Posts

Poselství: Matka Maria


Poselství Matky Boží – Panny Marie


Blahoslavení, kteří jste se připojili na čtení těchto řádků. Já Matka Boží, která chodila jsem po zemi v době, kdy slovo Bůh bylo vyslovováno se strachem a některé národy pro svojí cestu zvolily prostředníky – božstva, aby skrze ně k nim proudil tok posvátných informací od nás, se za Vás modlím, neboť přichází čas, kdy budete potřebovati moji pomoc a má náruč Vám bude všem otevřena.


Já ochraňuji všechny matky bez rozdílu rasy, nebo náboženství, neboť my zde mezi sebou nemáme rozdílnosti ani v důležitosti našich úkolů, ani v hierarchii vůči našemu Otci – Zdroji. My jsme nanebevstoupení mistři, kteří bok po boku Vás motivujeme ke konečnému okamžiku Vašeho osvícení a povznesení lidského kolektivního ducha na novou úroveň, která Vám umožní čerpat z darů, které zde na Vás čekají. Ale toto rozhodnutí je na Vás samotných, neboť máte každý svobodnou vůli a v každém okamžiku Vašeho života se můžete rozhodnouti, zda učiníte krok směrem ke světlu, nebo se budete utápět ve tmě.


Prosím zkuste všichni, kdo čtete toto poselství z hloubi svého srdce zatoužit po životě, kde je úcta mezi Vámi, kde ctíte veškerý život, kde pečujete o svoji nádhernou planetu Gaiu a flóra i fauna je Vám plně nakloněna, neboť jí věnujete svojí lásku a respekt.


Já Vám žehnám na tuto cestu a prosím, aby jste přestali strádat a trápit se nad zbytečnostmi, které Vám podsouvá pouze mamon – závoj nevědomí, se kterým se zde rodíte, aby jste skrze něj prohlédli skrze Vaší cestu, skrze lekce Vaší současné inkarnace, skrze procitnutí a práci na sobě. Amen


13 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."