Our Recent Posts

Poselství: Buddha


Já Buddha Vám žehnám.


Naposledy jsme mluvili v Praze o tom, že mí následovníci jsou bojovníci a ochránci harmonie, ale mají již od teď nové úkoly - a to je aktivně se zapojit do šíření světla spolu s ostatními osvícenými a probuzenými bratry bez rozdílu rasy, či víry - neboť harmonie je základní energie Zdroje - Otce, která má vstoupit na Zemi do každého tvora - člověka nevyjímaje.


Je to člověk, jediný tvor na Zemi, který se zpronevěřil svému poslání a odmítá svůj dar daný mu samotným Otcem. Celé věky mnoho bytostí universa čekají na tento okamžik, neboť posune celé universum do jiné roviny bytí a již nebude potřeba se skrze portály snižující vibrací energii projevovat ve fyzické rovině, celé universum se povznese v krásnou harmonickou propojenou bytost a tak nastane okamžik, kdy se celé universum znova vrátí do okamžiku, kdy byl Otec - Zdroj vším v ničem.


Bratři a ochránci harmonie, již se neschovávejte pod mírumilovným učením cesty do nitra svého bytí, ale začněte konati i mimo své chrámy a svatyně, neboť i Vy jste již povoláni do boje s lidskou slepotou a pohrdáním dary, kterými člověk, jakožto požehnaná bytost, je obdařen. Vždyť ve Vás je vložena DNA tisíců světů, Vy máte možnost čerpati z vědění všech civilizací tohoto univerza a Vy místo toho sedíte se zavřenýma očima, zacpanýma ušima a nechcete nic slyšet o Vašem posvátném úkolu, jenž Vám otec uložil.


Bratři víry mého učení, prosím Vás, aby jste povstali a po boku probuzených přinášeli světlo v této temnotou prostoupené době, neboť teď se rozhoduje, kam se posune celé univerzum skrze skutky Vás všech, jenž kráčíte v této požehnané době po Zemi.


"Já Buddha Vás budu cvičiti, já Vás budu vésti v myšlenkách, abych Vám dodal potřebnou sílu pro změny, ke kterým je potřeba se uchýlit, aby nastala chvíle světla. Tak staniž se!"3 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."