Our Recent Posts

Poselství: 12 poslů světla


"Poselství nás 12 poslů světla:


Již věky věků se projevuje ve Vaší fyzické rovině bytí princip božské trojice a 12 avatarů - strážců vědění, kteří vždy po věky věků obklopovali a chránili velké mistry, kteří přinášeli moudrost a poznání mezi veškeré civilizace v univerzu.


My, jenž máme tu čest chránit a šířit slovo pravdy zvěstované všem bytostem universa, Vám můžeme zvěstovati tyto zprávy, aniž narušíme běh této planetární lekce na Vaší planetě Gayi. Je nás zde 5, kteří jsme se inkarnovali v tomto čase a v tomto místě univerza, neboť je potřeba pomoci v tomto sektoru učiniti pokroku ve vzdělání a pochopení zákonů universa.


My, jenž věky věků na pokyn Otce - Zdroje, střežíme a podporujeme ty, jenž šíří pravdy, abychom Vám pomohli pochopit, že jen Vy sami můžete učiniti změny potřebné k povznesení Vašeho planetárního kolektivního vědomí.


Je zde v tomto čase mnoho dobrovolně sestoupivších duší z naší dimenze, abychom využili této jedinečné doby k povznesení Vašeho vědomí a učinili přítrž již mnoho věků trvající nadvlády temna. Ale je to doba, která umožňuje velikému pokroku, jak na straně temna, tak i světla.


Je na každém z Vás jestli se přidá ke straně, ke které jej jeho momentální vibrace přitahují, nebo prožije svůj čas jako neprobuzený. Ale každý z Vás může projevit svobodnou vůli - je to Váš dar, Vaše výsada! Tak my Vás nabádáme, abyste v této době zapřemýšleli, zda tento dar zahodíte, nebo vědomě za sebe vyřknete rozhodnutí, na kterou stranu se vydáte na Vaší další stezce této inkarnace.


Jste požehnaní a svobodní a Otec-Zdroj Vám všem, ať už učiníte jakékoliv rozhodnutí, žehná, neboť skrze Vás se jeho podstata vyvíjí k bodu poznání jeho povahy."6 zobrazení

"Společně dokážeme poznat Pravdu."