Poselství o životě: Mistr Toruka

Aktualizace: led 29


Zdravím Vás já, mistr Toruka, neboť již nastal čas, kdy můžeme zveřejnit jeden z "delších" textů, jenž objasňuje životní principy, které v životě zažíváte ve formě jednoduchých a srozumitelných sdělení, kde každé z nich má své vlastní hlubší poznání. Ten, kdo je otevřen tomuto textu, tomu do života přijde porozumění, jenž povede k poznání opravdové hloubky všeho, co je. Je důležité poznávat všechny aspekty, temnotu i světlo, neboť až spojí se tyto dvě esence, vznikne jednota, kde už nebude ani světlo, ani temnota.

Amen. Mistr Toruka



Tento spis je sepsán na základě každodenních meditací během úsvitu Slunce, kdy jsou příznivé energie pro zápis. Jsou to informace (neboli energie), které jsou načteny z rady mistrů skrze mistra Toruku - tedy mistra, který vede mne a provází mne mým životem v mnoha oblastech. Je to mistr Magie (tedy změny, neboť život jako takový, je změna sama o sobě. Bez života by nebyla změna, bez změny by nebylo života...) obsahující nezměrnou moudrost, a ještě jsem prozatím ani nenahlédl do jedné "knihovny vědění" a už tak je těžké spojit si všechny střípky dohromady, aby se z toho člověk nezbláznil a neodletěl do oblak.


Je důležité vše brát s humorem, neboť humor oslepí naší mysl a uvolní naše srdce. Kdo je uzavřen ve své mysli, ten humor ani nepozná, neboť přemýšlet o tom, jak míč během oslavy spadl přímo do dortu a ten se pak rozprskl na všechny strany,  no... :D to by akorát takového člověka asi ještě více rozmrzelo. ;) :) Proto věnujte se této četbě s otevřenou myslí a otevřeným srdcem, neboť budete-li chtít, můžete získat mnohé, jen je potřeba uvolnit své bloky, své zažité vzorce, které nám v životech brání nahlédnout za závoj, abychom poznali hlubší smysl našich životů.


"Zkrátka, odložte na chvíli své masky, abyste viděli, co se pod nimi skrývá."

Amen. M. S., autor spisu.



"Společně dokážeme poznat pravdu."