E-book: Mistr Toruka

 

“Tento e-book je sepsán formou “životních mouder” které přirovnal bych k taoistickým úvahám o životě.”

Údaje o e-booku:
Formát PDF ke čtení na PC/tabletu/mobilu či k tisku pro osobní studium
E-book je v rozsahu 73 stran poskytujících zajímavé informace
Forma “taoistických” pojednání k zamyšlení a rozvoji vědomí
Kompletní e-book


“Nechť Vám četba tohoto spisu poskytne vše potřebné pro rozkvět květu života.”

Na život se může nahlížet z mnoha úhlů pohledu. Říká se, že když člověk příjme všechny úhly pohledu na život, uvidí nakonec celek takový, jaký skutečně je, nikoliv takový, jaký zdá se nám být, když jej vidíme pouze z našeho jediného úhlu pohledu. Působím v oblasti meditací a hledání informací ze svého nitra, neboť právě tam je uloženo vše, co potřebujeme vědět. Právě skrze tuto filosofii a životní cestu poznání, jsem začal sepisovat texty, které by někteří nazvali jako svaté, někteří jako kacířské, někteří jako motivační, někteří jako šílené. Všechny úhly pohledu mají něco do sebe, protože z každého úhlu pohledu se vždy najde část informací, která takovým dojmem na konkrétního člověka působí.

Nabízím Vám zde několik základních úhlů pohledu na život, které načítám právě z onoho nitra, které je naší studnicí poznání, získáme-li během svého života potřebné “klíče” k jejich odemčení. Právě ony “klíče” ke svým vlastním branám poznání získáte třeba studiem toho, co je uvedeno v těchto spisech.

“Udělejme si životy takové, jaké si opravdu přejeme a inspirujme tak ostatní.”

M.S. Autor spisu

 

"Společně dokážeme poznat Pravdu."