Pramen Poznání

"Pokud rozumíš symbolům co zapisuješ, pokud vnímáš rozdíl energie co zapisuješ, pokud cítíš srdcem hloubku poselství, pak jsi hoden hrdě kráčet po stezce nositele světla poznání. A pak začneš býti opravdovým mistrem ve službách mistrů, jenž Otec sesílá pro pochopení povahy univerza těch, kteří se utopili v jalných vodách sladké nevědomosti a naivní otevřenosti. Amen."

Motto pracovníků světla.

O NÁS

Jsme skupina lidí, která se zajímá o znovuobjevení pravdivého učení života. Učení, které může všem lidem ukázat jejich pravý potenciál, kterého mohou během svých životů
zde na Zemi dosáhnout.

 

Ve spolupráci mezi jednotlivými členy, kteří se navzájem podporují a doplňují jeden druhého svými zkušenostmi, dovednostmi a schopnostmi, se věnujeme nejen přípravě významných textů, které mohou lidem ukázat nový směr, kterým se v životě mohou vydat, aby tak prožili naplněný život v souladu se svou vlastní podstatou.

NÁŠ PŘÍBĚH

Během několika let, kdy jsme se zabývali vlastními životy, nastalo neočekávané probuzení a objevili jsme společně dovednosti, které je zapotřebí, abychom poznali kdo jsme, proč jsme zde a proč zrovna v této době. To vše jsme z části již pochopili a nadále poznáváme život zde na Zemi skrze naše životní lekce, které však prožíváme v harmonii a s hlubším pochopením.

Pramen Poznání
ČINNOST
Informační
BLOG
Veřejná
SDĚLENÍ

Odebírat

Zašlete nám Vaši zprávu:

"Společně dokážeme poznat Pravdu."